En vesterålskommune hadde høyest sykefravær i hele Nordland

Sykefraværet i Nordland er fortsatt høyt. I andre kvartal hadde Nordland et meldt sykefravær på 6,1 prosent, som er det høyeste i landet.

  Foto: NTB Scanpix


Totalt har sykefraværet i Nordland økt med 3,9 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Nesna kommune har størst nedgang i sykefraværet fra samme kvartal i fjor, med en nedgang på 43,9 prosent. Fylkets laveste sykefravær finner vi i kommunene Rødøy og Sømna, begge med 3,5 prosent sykefravær.

Når det gjelder kommunene i Vesterålen, hadde Hadsel den laveste prosenten i andre kvartal i år. Der var sykefraværet på 6,1 prosent. Størst nedgang blant vesterålskommunene når det gjelder nedgang i sykefraværet, hadde Bø, med - 8,5 prosent.

Øksnes er i andre enden av skalaen, og hadde høyest legemeldt sykefravær i Nordland i andre kvartal i år, med 8,3 prosent. Nederst i saken finner du oversikt over sykefraværet i alle vesterålskommunene.

Selv om Nordland er blant fylkene som har vært minst rammet av koronautbruddet har det gitt utslag på sykefraværet, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes i en pressemelding.

– Vi har fortsatt det høyeste sykefraværet i landet, og det er bekymringsfullt at det i Nordland er stabilt høyt sykefravær over tid. Å redusere sykefravær og frafall har betydning både for samfunnet, den enkelte arbeidstaker og for virksomhetens kompetanse og kapasitet, fortsetter Stavnes.

Det legemeldte sykefraværet i Nordland er for øvrig høyere for kvinner enn for menn. I Nordland var det legemeldte sykefraværet på 7,8 prosent for kvinner i 2. kvartal 2020, og 4,7 prosent for menn.

Det kan være flere årsaker til at Nordland har et høyt sykefravær. Fylker med høyt sykefravær er gjerne preget av en eldre befolkning med lav utdanning, og en høy andel som er sysselsatt i offentlig sektor. Mens fylker med lavt sykefravær har en yngre befolkning, og mange har høy utdanning.

I de store bykommunene Bodø, Narvik, Rana og Vefsn er sykefraværet henholdsvis 5,6 prosent, 7,8 prosent, 6,2 prosent og 5,9 prosent.

Kommune20162017201820192020Endringsprosent
4,96,57,67,46,8-8,5

Hadsel

5,56,25,26,16,1-0,2
Øksnes6,17,26,66,78,324,8
Sortland6,75,85,66,27,012,8
Andøy4,55,14,84,94,7-4,4