Ekspert mener Bøs kutt i formuesskatt kan føre til uheldig konkurranse

Fra nyttår kutter Bø kommune i formuesskatten. En økonomiekspert sier at dette fører til en uheldig skattekonkurranse mellom norske kommuner.

Bø-ordfører Sture Pedersen. 

Bø kommunehus på Straume.  Foto: Tommy Hansen

Det er NRK Nordland som skreiv dette tidligere i uken.

Bø kommune har vedtatt å kutte i den delen av formuesskatten de selv har styring med. Konkret er det vedtatt å redusere den til 0,2 prosent fra 1.1.2021, slik at den totale formuesskatten ender på 0,35 prosent. Dette mot 0,85 prosent, som er det vanlige i resten av landet.

Ordfører Sture Pedersen (H) har hele tiden uttalt at de gjør dette grepet for å tiltrekke seg investorer og derigjennom skape arbeidsplasser.

– Det skal ikke så mange nyetablerte selskaper eller investorer til før vi får gevinst av dette, har Pedersen tidligere uttalt til VOL.

Etter vedtak om redusert formuesskatt har flere pengesterke personer allerede meldt flytting til Bø, og flere er på tur, har også Pedersen tidligere uttalt.

Uheldig effekt

Formuesskatten til kommunene var 12,9 milliarder kroner i 2018, får NRK opplyst fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Om alle kommuner hadde gjort som Bø, og redusert formueskatten til 0,2 prosent, ville de samlede inntektene fra denne skatten i 2018 gått ned med vel 9 milliarder, skriver NRK Nordland i dag.

Gjermund Grimsby jobber ved Menon Economics, et konsulentselskap som analyserer økonomiske problemstillinger for bedrifter og myndigheter. Han gir sin analyse:

– Da får du ni milliarder dårligere råd. Det kan jo være at de formuende bruker en god del av det på investeringer og å utvikle næringer. Det vet man lite om på forhånd.

– Men vår analyse, for et nasjonalt perspektiv, viste at det da hadde vært bedre å kutte i utbytteskatt eller selskapsskatt. For å få investeringsvirkninger, sier han til statskanalen.

Analysen han viser til ble gjort i 2015. Grimsby var med på å lage en rapport.

Den så på hvordan skattekutt påvirket investeringer i norsk næringsliv. Her kom formueskatten dårligst ut.

– Det er ikke en kritikk av Bø, men heller av systemet. For det som vil være en fordel for Bø, vil samtidig være en ulempe for den kommunen vedkommende flytter fra.

– Det gjør at du får en uheldig skattekonkurranse mellom norske kommuner. På samme måte som du har en skattekonkurranse mellom ulike land, sier Grimsby til NRK Nordland.