Regjeringen snur og gir Bø unntak fra reglene

Bø kommune har fått mye oppmerksomhet etter at det ble bestemt at formueskatten skulle settes ned. Flere rikfolk har meldt flytting til kommunen, men det er en utfordring kommunen ikke var forberedt på, nemlig hvor dyrt påfunnet kunne bli.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H)  Foto: Tommy Hansen


Skattelette fra kommunen er ensbetydende med at det blir mindre penger inn til felleskassa. I utgangspunktet skulle Bø dekke dette selv. Ifølge en utregning i regi av KS, viste regnestykke at Bø lå an til å gå ti millioner kroner i minus, med utgangspunkt i de som foreløpig har meldt flytting. Regjeringen endret regelverket for å hindre at skatteinntektene til kommunen ville bli kompensert av andre kommuner.

Nå viser det seg at departementet rekker ut en hjelpende hånd, og de gir et særunntak fra regelverket. Statssekretær Paal Pedersen sier til NRK Nordland at de synes det er positivt at kommunene bidrar med nytenkning og økt aktivitet., og at konsekvensene av det ikke var tydelige nok i systemet.

For krevende

Med de gamle reglene ville Bø mistet fem millioner i skatteinntekter fra innbyggerne som allerede bor i kommunen når satsen på formueskatten settes ned fra 0,85 til 0,35 prosent. Hjelpen fra regjeringen innebærer at Bø får hjelp til å dekke inn skattetapet som oppstår når millionærene flytter til kommunen for å spare skattekroner.

– Vi vurderer det som krevende for Bø å gjennomskue alle effektene som redusert formuesskatt får. Derfor slipper de å måtte dekke det tapet selv, sier statssekretær Pedersen til NRK Nordland.

I juni 2022 skal et utvalg levere en utredning av inntektssystemet for kommunene. I den sammenheng blir det også gjort en ny vurdering for Bø med tanke på budsjettet året etter.

En risiko vi måtte ta

På spørsmål fra NRK om Bø blir belønnet for å være først ute, svarer Pedersen at konsekvensene av at de var først ute, er en erkjennelse av at regelverket ikke var klart nok, noe de tar ansvar for. Han understreker videre at de utreder regelverket for å hindre at de havner i lignende situasjoner senere.

Bø-ordfører Sture Pedersen er godt fornøyd med endringen, og sier til NRK at den gir kommunen arbeidsro. Han er også optimistisk med tanke på de fem millionene som kommunen selv må dekke.

– Det har jeg sagt fra dag en at det var en risiko vi måtte ta. Hvis folketallet nå øker, som vi håper på, så blir dette å dekke seg inn, slår han fast overfor NRK Nordland.

Det er slett ikke alle som er fornøyd med at regjeringen endrer på regelverket. Blant disse er nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran. I et intervju med Dagens Næringsliv karakteriserer han det som tragisk og mener at regjeringen bruker Bø og noen av millionærene til en kamp mot formueskatten.