Endelig er Radio Bøs første DAB sender i drift i Øksnes.

Radio Bø har mange trofaste lyttere og bingospillere i Øksnes, og det å gi øksnesværingene DAB dekning har lenge stått på ønskelisten. Nå er det realitet

Redaktør Wiveca N.Wilhelmsen-Holm og daglig leder Ted Ivar Paulsen i Radio Bø med DAB antennen som nå er satt opp på Gossen. 


— Det å bygge ut DAB krever svært gode forberedelser i forkant av selve montasjejobben, sier programleder og daglig leder i Radio Bø, Ted Ivar Paulsen i en pressemelding.


Han forteller videre at som et ledd i planleggingen, må man også prosjektere, koordinere og bestille montasje fra selskaper med nødvendig autorisasjon samt sørge for påkrevde godkjenninger hos myndighetene.

— Det har tatt over et halvt år fra vi startet planlegging av sender på Gossen til den kom på lufta.
Vi har for øvrig en tjeneste som kalles "service following", og den innebærer at radioen til lytterne våre skifter automatisk over til FM-senderen hvis signalet blir dårlig, sier Paulsen.

Senderen som nå er montert har ifølge Paulsen en rekke fjernstyringsmuligheter, og han kan justere senderen fra sin egen PC hvis det er behov.

— Det er svært viktig at lytterne i Øksnes tar et nytt kanalsøk på sin DAB radio for at Radio Bø skal dukke opp i kanallisten minner Paulsen om.

— Paulsen gleder seg over at øksnesværingene viser stor interesse for lokalradioens ukentlige bingosending.
Vi har kjørt litt rundt omkring i Øksnes å sjekket om dekningen er etter dekningskartet og det stemmer ganske godt.