VOLs lesere har talt. Han er Årets Vesteråling

Bø-ordfører Sture Pedersen fikk flest stemmer i VOLs kåring av Årets Vesteråling.

Sture Pedersen synes det er stas å bli kåret til Årets Vesteråling.   Foto: Vidar Eliassen

Det ble registrert 10.459 stemmer, der 38 prosent av dem gikk til Pedersen. Prisen er et maleri av Andenes-kunster Trude Lind Oftedal.

64-åringen har lenge vært en svært synlig skikkelse regionalt. Men det er først i inneværende år at han også har blitt et nasjonalt navn. Kommunens valg om å redusere formueskatten for å tiltrekke seg rikfolk som skal skape nye næringer og arbeidsplasser, har fått mye oppmerksomhet.

For tre uker siden ble Pedersen kåret til Årets kommuneprofil i Kommunal Rapports årlige kåring. At han nå også er Årets Vesteråling, synes lokalpolitikeren er smigrende.

– Det er veldig stor stas å bli Årets Vesteråling. Selv om jeg over tid har fremsnakket Bø, er jeg også opptatt av å snakke fra et vesterålsperspektiv. Jeg er stolt av å være vesteråling, og det er selvsagt stort at vesterålinger over hele landet har stemt meg frem, sier Pedersen.


Begrunnelsen for at Sture Pedersen ble nominert

Sture Pedersen har gjennom Bø kommunes vedtak om å senke formueskatten, satt Vesterålen ettertrykkelig på kartet i 2020.

Han har på denne måten klart å løfte distriktskommunenes utfordringer opp på den nasjonale agenda, og talt deres sak i en bred påfølgende debatt.

Budskapet har vært klart og ambisjonen tydelig: å tilrettelegge for næringsutvikling, stimulere til investering og skape private arbeidsplasser også i distriktene.

Sture ble også kårets til Årets Kommuneprofil av Kommunal Rapport i 2020.


Har markert meg på mange måter

Hvorfor tror du at folk har stemt på deg?

– Jeg har vært lokal og nordnorsk politiker over lang tid, der jeg har markert meg på mange måter, og nå har det også blitt stor nasjonal oppmerksomhet. Det hjelper nok på. Samtidig tror jeg også at jeg i tillegg til å være en sentral person i politikken, også har vært det innenfor kulturlivet i Vesterålen. Det er det nok flere som har fått med seg, sier han.

Ordføreren har tidligere uttalt til VOL at 2020 har vært et svært hektisk år der han virkelig har merket kjøret, særlig fra media. På spørsmål om hva han synes om medietrykket, svarer han:

– Det har variert. Noen har gått mer i dybden enn andre, og jeg registrerer også at det tidvis er ganske tøff journalistikk. For meg er det nytt å takle nasjonale medier, og ikke minst så mange henvendelser på en gang. Likevel føler jeg at det har gått bra, sier han.

Vil skape nye arbeidsplasser

Den profilerte bøfjerdingen tror at 2021 blir et minst like hektisk som det har vært i år og er forberedt på mye aktivitet.

– Det blir nok like mye trykk. Vi går for fullt inn i valgkampen, der blant annet skattepolitikk blir sentralt. Oppmerksomheten rundt Bø og Vesterålen kommer til å fortsette. I den forbindelse skal jeg prøve å levere på at vi må skape nye arbeidsplasser. I tillegg jobber musikkforeningen her i Bø med en av de største konsertene som har vært i regionen. Det blir mye å holde på med, slår Sture Pedersen fast.

Totalt fem kandidater, en fra hver kommune, var nominert til Årets Vesteråling. De øvrige kandidatene var Ingebjørn Bleidvin (Hadsel), Andre Reinholdtsen (Øksnes), Camilla Ilmoni (Andøy) og Halvar Ellingsen (Sortland). Årets kåring var den andre i rekken. Ramona Lind fra Sortland ble stemt frem som vinner under fjorårets kåring.