Barnefattigdommen er størst i disse kommunene

Småkommunene Bø, Lødingen og Kvæfjord kommer dårlig ut i en oversikt knyttet til barnefattigdom, utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kommunene mener tallene ikke har noe med kommunenes størrelse å gjøre.

Bø-ordfører Sture Pedersen mener barnefattigdom ikke har noe med lettelser i formuesskatten å gjøre. Han etterlyser en ny politikk fra sentralt hold.  Foto: Arkiv

Tallene går fram av statistikk fra SSB, gjengitt i E24. Statistikken viser at Bø kommune har 20,3 prosent barnefattigdom. Lødingen kommune har 16,2 prosent barnefattigdom. Kvæfjord Kommune har 15,6 prosents barnefattigdom.