Kolonnepause i Ryggedalstunnelen

Etter en periode med ledebil, kommer Ryggedalstunnelen til å være åpen et par uker.

Ryggedalstunnelen. 


– Vær likevel oppmerksom på nedsatt hastighet utenfor, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune i en pressemelding.

Årsaken til kolonnepausen er at entreprenøren i hovedsak skal arbeide på utsiden av tunnelen. Dette skal ikke hindre trafikken.

– Mesteparten av anleggstida er det nødvendig med kolonner og stengninger, men nå blir det altså en pause som bøfjerdingen og andre sikkert setter pris på, sier Bjørnbakk i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Perioden med fri ferdsel starter fredag klokka 07:00. Mandag 15. november starter kolonnekjøringen igjen, og da er det tidene som allerede er etablert som er gjeldende.

Mesteparten av døgnet vil trafikken gå i én retning av gangen, men det er også lengre stengeperioder, for eksempel på grunn av sprengning, opprydding, maskiner i kjørebanen, sikkerheten til arbeidere og trafikanter, og generell fremdrift.

– Vi stenger når det er minst trafikk, men det er dessverre noen det ikke passer for. Flere gjennomslipp på natta vil bety tidligere eller lengre stengt på kvelden. Det er det mange som vil unngå. Likevel, vi vil jevnlig evaluere opplegget sammen med entreprenøren som gjør jobben. Vi har god dialog med kommunen, som også samler opp innspill til oss. I arbeidet med å gjøre tunnelen tryggere er vi helt avhengig av redusert trafikk og stengninger, men akkurat nå har vi mulighet til å lette på byrden en periode, slår Bjørnbakk fast.