Regjeringen stopper statlig støtte til Bø:

– Det er ingen sønderknust ordfører

Regjeringen stenger kranen for statlig kompensasjon av lavere formuesskatt i Bø kommune. Årsaken er at støtten til Bø tas fra alle kommuners felles pott.

Bø-ordfører Sture Pedersen (H)  Foto: Tommy Hansen

Fredag ettermiddag gikk det et brev til Bø kommune der kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) gir beskjed om at den nye regjeringen ikke vil følge opp Solberg-regjeringens opplegg i 2022.

– I praksis har den tidligere regjeringen laget et system der de andre kommunene finansierer reduserte skatteinntekter for Bø, som har innført lavere formuesskatt. Slik kan vi ikke ha det, sier kommunalministeren til VG, som først omtalte saken.

På spørsmål om andre kommuner har subsidiert lavere formueskatt for innbyggerne i Bø, sier Gram at det har skjedd, men i små bidrag fra resten av landets kommuner. Kommunalministeren understreker at han ikke kritiserer Bø og Pedersen, men systemet der andre kommuner skal finansiere eksperimentet.

Skal være offensiv

Da VOL tar kontakt med Pedersen fredag kveld, er hans umiddelbare reaksjon at han på ingen måte er slagen.

– Det er ingen sønderknust ordfører. Jeg har planer om å fortsatt drive en offensiv og god distriktspolitikk, sier han.

Ordføreren presiserer at departementet ikke er så forutsigbare siden kommunen fikk beskjed om at kompensasjonen skulle gå over to år. Nå blir den stoppet for 2022.

Nå skuer han fremover og har planer om å få til et fysisk møte med kommunal- og distriktsminister Gram i nærmeste fremtid.

– Jeg ønsker å være på offensiven. Jeg har hatt en god samtale med ministeren i dag. Og snart skal vi møtes og diskutere både dette og andre prosjekter, sier han.

Krevende

Mens regjeringen Solberg applauderte Bø kommune og Pedersens kutt i formueskatten, har pipa en noe annen lyd hos den sittende regjeringen. De kompenserte nemlig deler av det anslåtte tapet for Bø kommune i inneværende år, og neste år. Støre-regjeringen stopper kompensasjonen for kommende budsjettår.

− Bø har budsjettert med disse inntektene, og det vil være krevende for kommunen om disse inntektene for 2021 faller bort nå. For å sikre forutsigbarhet vil også denne regjeringen dekke Bøs tap for 2021, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram til VG.

Han understreker at han fortsatt ikke har oversikt over størrelsen på kompensasjonen. Den avgjørende faktoren vil være avhengig av hvor mye Bø taper på grunn av den reduserte formueskatten i år. Ifølge Pedersen taper Bø et sted mellom fem og åtte millioner kroner årlig på grunn av reduksjonen i formueskatten.