Feirer at veier i Bø har blitt asfaltert

Fredag markerer Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen at alle fylkesveiene i Bø kommune har fått fast dekke.

Fra Skålbrekka i Bø, 23. september 2011.  Foto: Bjørnar Hansen

Omsider har alle fylkesveiene i Bø fått fast veidekke. Bakgrunnen var en bytteavtale som innebar at Bø skulle overta ansvaret for tre mindre trafikkerte veier.

Til gjengjeld skulle Nordland fylkeskommune sørge for at de fire gjenværende fylkesveiene ble oppgradert og fikk fast dekke.


Fylkesveiene har blitt oppgradert på følgende måte:

  • Fv. 909 Ringstadkrysset – Auvåg, med lengde 1655 meter.
  • Fv. 911 Skålbrekka kryss fv. 820 – Veanova, med lengde 5410 meter.
  • Fv. 917 Eidet kryss fv. 915 – Grimstad, med lengde 1720 meter.
  • Fv. 918 Ramnåsen kryss fv. 820 – Sund, med lengde 1800 meter.


I tillegg til at de nemnte veiene har blitt asfaltert,  har det også blitt gjennomført oppgraderingsarbeid som innebærer grøfting, skifting av stikkrenner, siktrydding (skogrydding, fjellsprenging) og breddeutvidelse. Kostnadsrammen for prosjektet er på 40 millioner kroner.

Den fysiske markeringen av herlighetene går av stabelen fredag klokka 18.00, ved Skålbrekka i Bø.