- Dette blir et midlertidig tiltak

Posisjonen i Hadsel sendte fredag kveld ut ei pressemelding hvor de fremhever at om Hurtigrutens Hus blir et asylmottak, så blir det midlertidig frem til 5. mars.

Per Atle Bayner (Sv), Siv Dagny Aasvik (Ap) og Kurt Jenssen (sp). 

Hadsel

I pressemeldingen presiserer posisjonen, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, det de mener er kriteriene for at Hurtigrutens Hus skal bli et transittmottak.

- Hurtigrutens hus skal ikke bli et ordinært asylmottak. Det vurderes om deler av hotellfløyen i Hurtigrutens hus kan bli et transittmottak, et midlertidig mottak for akuttflyktninger. Formannskapet har bedt om at følgende forhold er avklart før endelig behandling i kommunestyret torsdag 12.november:

  • *Vi forutsetter at mottaket er av midlertidig art og med maksimal varighet til 5.mars
  • *Et midlertidig mottak kan ikke gå ut over nåværende leiekontrakter eller leiekontrakter som skal inngås i nærmeste     fremtid
  • *Vi forutsetter at dagens ansatte i Hurtigrutens hus ikke skal ha arbeidsoppgaver knyttet til akuttmottaket
  • *Vi forutsetter at de årsverk som det er behov for mht. nattevakt, daglig oppfølging av flyktningene og vedlikehold av bygg skal utføres av bemanning fra andre tilgjengelige ressurser i kommunen, ikke fra dagens bemanning i Hurtigrutens hus
  • *Vi forutsetter at driften av Hurtigrutens hus skal kunne gå som normalt og holdes atskilt fra driften av mottaket
  • *Vi har bedt rådmannen vurdere om forsikringsordningene er tilstrekkelige for et midlertidig mottak
  • *Vi forutsetter at det skal være gode løsninger for å skjerme flyktningene med egne områder i huset og egne innganger
  • *Vi har bedt om fremlegging av de økonomiske konsekvensene med og uten mottak for Hurtigrutens hus, og hvilke konkrete økonomiske konsekvenser de inngåtte og forestående leieavtalene vil innebære.

Les også: Hurtigrutens Hus blir asylmottak

Dugnad

I pressemeldingen heter det at spørsmålet om å ta i mot akuttflyktninger til Hadsel er todelt.

Det å hjelpe i en flyktningsituasjon som er alvorlig er det første punktet som nevnes.

- Også Hadsel må nå bidra til den nasjonale dugnaden de neste månedene, heter det i pressemeldingen.

Les også: Styret trekker seg

Økonomi

Den økonomiske situasjonen i kommunen og Hurtigrutens Hus er det andre punktet som trekkes frem.

- For det andre har kommunestyret og i særdeleshet styret i Hurtigrutens hus ansvar for å gjøre noe med den svært krevende økonomiske situasjonen i foretaket. Hurtigrutens hus har gått med 0, 4 millioner i underskudd i 2013,  3,5  millioner i underskudd i 2014, og det ligger an til et underskudd på mellom 2 og 3 millioner også i 2015. Dermed må det dekkes inn et underskudd på minst 6 millioner i løpet av 2017 om det ikke tas grep. Dette vil gå ut over skole, helse og omsorg i en allerede økonomisk anstrengt situasjon. Kommunestyret er nødt til å undersøke alle løsninger som gjør at vi kan unngå flere kutt overfor eldre og skole enn det som er høyst nødvendig

Les også: - Dette blir en dårlig start for asylsøkerne