- Det er én virksomhet

Arbeiderpartiledelsen slår fast at det ikke skal gå an å organisere seg bort fra forpliktelsene.

Arbeiderpartiledelsen, her representert ved fiskeripolitisk talsperson Ingrid Heggø er tydelig på at Havfisk og Norway Seafoods må belage seg på innstramninger, dersom Ap får innflytelse.  

Hadsel

Mandag var nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske, sammen med fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap), Aps fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø, samt ordfører og varaordfører i Hadsel Siv Aasvik og Kurt Jenssen (Sp) på besøk hos Norway Seafoods på Melbu.

Ap har fått høre det gjentatte ganger etter at daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen i 2010 godkjente omorganiseringen av Aker Seafoods, hvor man skilte den inntektsbringende virksomheten til sjøs fra den kostnadskrevende driften på land. Resultatet ble Havfisk og Norway Seafoods.

Lisbeth Berg-Hansens tilsvar: – Aker har ansvaret, ikke jeg

- Siv (Aasvik) har minnet oss på det mange ganger, innrømmet Ingrid Heggø.

Tomas Norvoll fulgte opp:

- Søsterselskapet til Norway Seafoods (Havfisk, red. anm.) går med kjempeoverskudd, så pengene er i familien. Overskuddet er der. Samlet sett er det fullt mulig å tjene gode penger på å fangste og videreforedle fisken i Norge. Men her velger den ene søstra å sultefore den andre, sa andværingen.

Ap-politikere i Hadsel advarte i 2010 mot at Aker-konsernet ville bruke omorganiseringen til å kutte i den delen av virksomheten som var minst lønnsom.

- Det er et viktig poeng. Vi kan ikke godta at man organiserer seg bort fra samfunnskontrakten man har inngått. Vi er klare på at man fikk lov til å skille selskapene, men vi ser på dette som en virksomhet, sa Aps fiskeripolitiske talsperson Ingrid Heggø.

- Vi kjenner innholdet i saken, og både lokalt og på fylket har Arbeiderpartiet vært klare på at det skal være virksomhet både på land og på sjøen, sa Ap-nestleder Trond Giske.

- Regjeringens sjømatmelding gir motsatte signaler. Vi ønsker å vite konsekvensene før man eventuelt spenner bein på noe av det som har vært bærebjelkene i norsk fiskeripolitikk tidligere, sa Giske.