Orienterte ikke om høye radonfunn ved Hadsel-skoler

I 2014 mottok Hadsel kommune målinger som avslørte høye radonfunn i undervisningsrom på Melbu og Stokmarknes. Politikere, elever, foreldre og lærere ble ikke orientert.

Hadsel-rådmann Ola Morten Teigen.  

Hadsel

Radon er en radioaktiv gass som – i verste konsekvens – kan føre til lungekreft.

Ved tre klasserom og to grupperom (SFO-bygget) ved Stokmarknes skole og skolekjøkkenet ved Melbu skole ble det funnet for høye radonverdier.

Mot slutten av 2014 og i begynnelsen av 2015 ble det gjennomført nye målinger. Det ble målt både med ventilasjonsanlegget avslått og påslått. Kontrollmålingene viste forhøyede radonverdier når ventilasjonsanlegget var avslått, men når ventilasjonsanlegget ble slått på falt radon-verdiene til ufarlige nivå.

Høye nivå

Ved skolekjøkkenet på Melbu ble det målt 260 becquerel per kubikkmeter med luft. Grenseverdien for å igangsette dyre utbedringstiltak går ved 200 becquerel. Kontrollmålingene mot slutten av 2014 viste 159 becquerel per kubikkmeter luft når ventilasjonsanlegget var avslått, og 15 becquerel per kvadratmeter med ventilasjonsanlegget påslått. Tiltaksgrensen går ved 100 becquerel.

Statens Strålevern opplyser at 260 becquerel langt fra er oppsiktsvekkende høyt. Tidligere er bolighus i Saltdal omtalt med funn av 10.000 becquerel per kvadratmeter, men tiltaksgrensen går altså ved 100, og maksgrensa er 200.

Uklart

Teknisk sjef Mats Aas uttaler til Vesteraalens Avis sin lørdagsutgave at det i april i år ble igangsatt tiltak. Ventilasjonsanlegget ble satt på fullt utsug i det tidsrommet elevene ikke var ved skolen.

Dette er i tråd med anbefalinger Statens Strålevern har laget.

Problemet for Hadsel kommune i dag, er likevel et annet: Informasjonen om radongassfunnet har vært en godt bevart hemmelighet. Det er høyst uklart hvem i Hadsel kommune som egentlig har visst hva. Politikerne sier at de ikke ante noe om saken.

Beklager

Rådmann Ola Morten Teigen var ikke ansatt som rådmann da målingene blir gjort. Som kommunens øverste administrative ansvarlige, er det likevel han som i dag tar ansvaret.

- Hadsel kommune beklager at det ikke er informert om at tiltakene og nye målinger har ført til at konsentrasjonen av radon er kommet ned på et tilfredsstillende nivå med de nevnte tiltak (ventilering, vår merknad. red).

- Tiltaket med økt ventilasjon har vist seg svært effektivt. Hadsel vil derfor fortsette med døgnkontinuerlig ventilasjon, samtidig som vi vil jobbe videre med å identifisere og tette lekkasjepunkter. Dette vil i tillegg følges opp med nye kontrollmålinger, sier Teigen.

Oppsiktsvekkende

Hadselrådmanen sier at funnene er noe oppsiktsvekkende, ”siden det ikke er registrert radon-utslag av betydning tidligere”. Han lanserer en teori om hva som kan ha skjedd:

- Kommunen har grunn til at tro at radon-strålingen kan stamme fra tilkjørte masser og vil undersøke nærmere hvor disse massene kommer fra.

HER KAN DU LESE ALT OM RADON-SAKEN.