Den første målingen ga grunn til bekymring

– Målinger på dette nivået bør det gjøres noe med, selv om nivået ligger rett over grensen, sier Statens strålevern til VA/VOL.

Stokmarknes skole trenger sårt oppussing, men har i  tillegg fått utfordringer knyttet til radongass. Arkivfoto. 

Hadsel

Radon er en radioaktiv gass som dannes i bakken. I og med at det er en gass kan stoffet enkelt transporteres inn i bygg over og under bakken. Kommer det for mye radongass i innelufta utgjør det en helserisiko. Når man puster inn luft som inneholder radon, får man en bestråling av lunger og luftveier, opplyser seniorrådgiver i Statens strålevern, Bård Olsen, til VA/VOL. Over tid kan radoneksponering føre til lungekreft.

LES OGSÅ: Orienterte ikke om høye radonfunn ved Hadsel-skoler

Helserisiko

Olsen peker på at røykere har dermed enda større helserisiko i radonområder.

– Hvordan er dette i forhold til barn og unge?

– Det er ikke noe grunnlag for å si at radon er spesielt farlig for barn og unge. Det viktige er at barn og unge skal leve lengre, og har potensial til å få en økt risiko dersom de utsettes for radioeksponering en større del av livet.

Den første radonmålingen ved Stokmarknes skole, viste at flere klasserom hadde godt over 200 Bq/m³. Dersom målinger av radionivåer er høyere enn 100 Bq/m³ skal det gjøres tiltak for at nivåene skal bli så lave som mulig. 200 Bq/m³ er maksimumsgrensen.

LES OGSÅ: Hovedverneombudet ble varslet for to uker siden

Ikke ekstremt

– Radionivå 260 er på langt nær noe ekstremt høyt. Det er høyere enn anbefalt, men ikke et veldig høyt nivå, forklarer Olsen. Andre steder er det funnet betydelig høyere verdier. I Saltdal er det for eksempel påvist boliger med opptil 10.000 Bq/kubikkmeter.

Hadsel kommune har gjennomført tiltak. Ventilasjonsanlegget har vært satt på ekstra utsug utenfor skoletid. Det kan hjelpe mye, mener strålevernet.

– Det er viktig å være klar over effekten av ventilasjonsanlegget. Ved denne skolen vet jeg ikke tilfellet, men som regel gir ventilasjonsanlegget stor effekt på radonnivået, sier Olsen.

Han understreker at det viktigste er å følge opp de tidligere målingene for å bekrefte at tiltakene faktisk fungerer.

LES OGSÅ: Rart at ingen informerte

Fakta Becquerel

Becquerel, symbol Bq, enhet for aktivitet av et radioaktivt stoff, lik antall desintegrasjoner eller utsendte partikler pr. sekund i en bestemt stoffmengde.

(Kilde: Store Norske Leksikon)