- Positive nyheter

Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet i Vesterålen er positiv til nyhetene rundt vernebygget for landsatte "Finnmarken".

Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet. Arkivfoto  Foto: Lena Pettersen

Hadsel

I forrige uke kom sjokkmeldingen fra rådmannen i Hadsel at man fra kommuneadministrasjonens side ikke anbefaler å stille med mer penger enn man tidligere har forpliktet seg til for å få realisert vernebygget.

Da det ble søkt om penger til staten, ble prosjektet anslått til 120 millioner kroner. Stat, fylke og kommune skulle bidra med en tredjedel hver til prosjektet.

Museum Nord mener de må ha ytterligere 50 millioner kroner for vern og restaurering av det gamle hurtigruteskipet. Museum Nord har hele tiden ment at dette burde være en del av prosjektøkonomien. Saken har vært drøftet med staten, men uten resultater. Staten peker på at det er søkt om penger til et vernebygg, ikke til å etablere et nytt museum, påpeker rådmannen.

Denne uka har ordfører Siv Aasvik (Ap) vært i dialog med Museum Nord og fylkesråden for kultur i Nordland. På formannskapsmøtet orienterte Aasvik om samtalene, og forklarte at hun anser prosjektet som i rute.

- Vernebygget er en første fase av to faser, hvor selve museet er byggetrinn to, sa hun.

Sten Magne Engen har vært primus motor for arbeidet med å få på plass vernebygg helt siden skipet ble satt på land i 1999. Han har naturlig nok vært bekymret de siste dagene.

- Det jeg nå får høre fra ordførenes møte mener jeg er veldig godt nytt. Det er i grunnen det samme jeg har argumentert for hele veien. Når vi får vernebygget på plass blir det et skikkelig trekkplaster for regionen, sier Engen.

Han er meget vel klar over Museum Nords behov for 50 millioner kroner ekstra for å realisere innholdet i det nye museet. En god del av disse pengene er skaffet allerede.

- Men vi må først få gjennomført første del av prosessen, nemlig vernebygget, sier han til VOL.