Viderefører 30 år gammel folkefest

Folket lager folkefest for folket. Et stort antall dugnadstimer har resultert i årets Sommer-Melbu-program.

Raymond tenker og puster Sommer-Melbu for tiden. Men han synes det er bare gøy.   Foto: Anja Eikenes

Hadsel

I november kom signalet fra Nordlands Akademi. Sommer-Melbu som man kjenner det, måtte ta slutt og gå en ny retning. Økonomien tilsa at akademiet ikke kunne organisere alle aktivitetene rundt festivalen, og man fikk ikke støtte til å holde like mange akademiske foredrag og kurs som tidligere.

Akademiet inviterte derfor lag og foreninger til et møte. Og handlekraftig som foreningslivet på Melbu er, tok de selv inititiv til å  opprette et styre som skulle lage et program utover akademiets tilbud. 

Mange på dugnad

VA inviterte nylig Raymond Nordgård i styret til en prat. Og det var en ivrig og travel mann vi møtte.

– Nå er det bare å se til at alt som skal skje, skjer. Vi har planlagt dette lenge. Styret har vært enestående, og alle har gjort sin del, sier Nordgård. Og han er ikke sparsommelig med rosende ord.

– Det er prisverdig hvordan lag og foreninger stiller opp. Det er veldig hyggelig.

Slik startet det

– Det var slik det begynte, med en folkefest. Noen sa de kunne ha hageselskap, båtfolket sa de ville ha fiskerestaurant, og så videre. Akademiet er et resultat av Sommer-Melbu.

29. januar skulle programmet være ferdigstilt.

– Det var det overhodet ikke. Vi var nødt å samle trådene: lyd, sy program og få ting på plass.

– Nordlandsakademiet har «alltid» vært, og jeg håper det fortsatt alltid vil være en viktig drivkraft i Sommer-Melbu.  Derfor ba vi om å ha en representant fra dem i styret.

Årets program er variert.

– Når man skal lage et program til hele folket så må man ha litt av hvert. På formiddagen så kan man ta med barna til torget på fortellerstund og eventyrsti.

På kvelden er det middager, konserter og lystige lag.

Nytt av året er at man har involvert næringslivet i større grad. Dermed vil det bli aktiviteter som lunch, middager og fester på de ulike spisestedene på Melbu.

Om å møte hverandre

– Sommer-Melbu for meg er tiden da folk som har flyttet hjemmefra kommer hjem igjen. Unger er ute og møter hverandre. Foreldre møter barndomsvennene sine. Det handler om å møtes og ha det hyggelig sammen - store og små, smiler han.