Ønsker bedre samarbeid

Helse Nord og kommunene i nedslagsfeltet merker trykket fra eldrebølgen.
Hadsel

Helse Nord RHF skal i samarbeid med helseforetakene, representanter fra primærhelsetjenesten i Nord - Norge og brukere utarbeide en plan for helsetjenester til eldre. Nylig ble det sendt ut et brev fra Helse Nord til de nordnorske kommunene hvor det fremgår at erfaringene med Samhandlingsreformen og tidligere arbeid med regional geriatriplan har avdekket behov for bedre samarbeid.

Det planlegges heldags dialogmøter med helseforetakene og med kommunene i hvert helseforetak, fremgår det av brevet som er sendt ut.