Betinget fengsel og 40.000 kroner i bot for ruskjøring

En mann i 50-årene, bosatt i Hadsel, er i Vesterålen tingrett dømt for å ha kjørt bil, påvirket av alkohol.
Hadsel

Mannen var på tur fra Stokmarknes til Tromsø da han ble stoppet i en fartskontroll i Kjerringnesdalen i Sortland i april i år. Det ble tatt en utåndingsprøve av mannen. Han hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,42 milligram per liter luft.

Tiltalte sa seg skyldig i retten. Han har forklart at han hadde drukket pils kvelden før og samme formiddag. Retten har funnet det skjerpende at han har kjørt påvirket over en lengre strekning - fomildende at han har tilstått.

Han dømmes til 22 dager fengsel, med en prøvetid på to år. Han må også betale en bot på 40.000 kroner, og mister retten til å kjøre bil i 18 måneder. Han må avlegge full førerprøve på nytt for å få den tilbake.