Fellesforbundet i nord krever oljeåpning av LoVeSe

Fellesforbundets avdelinger i Nord-Norge krever konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja, og mener en miljø- og oljevernbase bør lokaliseres på Fiskebøl.
Hadsel

Fellesforbundets avdelinger i Nord-Norge var i går samlet til konferanse i Alta. Der gjorde de vedtak om en felles uttalelse om å kreve at havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja snarest blir konsekvensutredet for oljevirksomhet.

- Vi kan ikke akseptere flere utsettelser, skriver forbundet i sin uttalelse.

- De som bor i Lofoten, Vesterålen og på Senja må få vite hvilke arbeidsplasser disse naturresursene kan gi. Men minst like viktig: Hvilke begrensninger og krav må stilles for at en eventuell petroleumsvirksomhet skal være forsvarlig, skriver de.

Støtter Fiskebøl

Fellesforbundet i nord gir også sin støtte til Fiskebøl i lokaliseringsspørsmålet om den kommende oljevernbasen.

- Det er en forutsetning at petroleumsvirksomhet gir betydelige ringvirkninger lokalt og regionalt i form av arbeidsplasser og leveranser. Før en eventuell slik virksomhet settes i gang, skal oljevernberedskap selvsagt være godt etablert i de aktuelle områdene. Norlense AS er allerede godt i gang. Avgjørelsen om en oljevernbase på Fiskebøl burde da være enkel.

- Det er på tide at Nordland VI, Nordland VII og Troms II blir utbygd og bidrar til fremtidige skatteinntekter for nasjonen, skriver forbundet.

Hadsel-ordføreren fornøyd

Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik var én av 17 ordførere i Nordland og Troms som før helga signerte et oljeopprop med krav om konsekvensutredning. I Vesterålen manglet kun signaturen til ordførerne i Bø og Øksnes.


Ordførere vil ha konsekvensutredning

14.september samlet ordførere fra Lofoten, Vesterålen, Midt-Troms ( Senja), Sør-Troms og Ofoten seg i Stokmarknes seg for å diskutere en eventuell konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode. Svaret etterpå var JA til konsekvensutredning.

Aasvik skriver i en e-post til VOL at uttalesen fra Fellesforbundet er gledelig.

- Det er et svært tydelig signal når Fellesforbundets avdelinger i Nord-Norge uttaler seg så positivt til konsekvensutredning. Signalet som kommer fra et forbund som representerer rundt 9500 arbeidstakere i Nord-Norge bør være oppsiktsvekkende for regjering og øvrige partier på Stortinget, skriver hun.

- Ekstra gledelig er den solide støtten vi får til et oljevern- og miljøsenter på Fiskebøl, dette gir et knallsterkt budskap til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, som har ansvaret for beslutning i saken, sier Aasvik.