- Vi må ut av kontorene

Per Erik Hagen og Bjørn Følstad Larsen fra Politiet orienterte om den nasjonale politireformen. - Kontoret i Hadsel må slås sammen med Sortland, fastslo han overfor hadselpolitikerne.
Hadsel

- Vi er en utrolig tradisjonsbunden organisasjon, og vi må endre oss. Det er 42 lensmannskontor. Politidistriktet er 80 mil langt. Det består av blant annet 7000 øyer. Det er 1200 kilometer kystlinje. En del av det gamle Midtre Hålogaland politidistrikt er havnet i Troms, mens to tredeler er havnet i Nordland, forklarte Per Erik Hagen til de lydhøre formannskapsmedlemmene i Hadsel.

- Nå kan man si at det er for langt unna med hovedledelse og operasjonssentral i Bodø. Men ha i mente at det samme ble sagt da operasjonssentralen ble flyttet Harstad. Det gikk imidlertid veldig bra, sa Hagen.

45 minutter kjøretid

90 prosent av innbyggerne i Nordland skal ha maks 45 minutter kjøretid til nærmeste tjenestested. Det kan ifølge Hagen få konsekvenser.

- Sammenslåing gir mer politikraft. Trygghet skapes av tilstedeværende politifolk,  ikke av bygninger. Vi bruker kanskje en million i året i husleie som ikke er nødvendig. Slik ville ikke dere ha drevet, og slik kan ikke vi drive heller. Vi må komme oss ut på hjul, sa Hagen.

- Veldig mange straffesaker kan avgjøres ute i felt, i stedet for at politiet må inn på kontoret. Arbeidet kan gjøres der og da, og ved hjelp av blant annet ny teknologi vil dette gi både politi og publikum et løft.

Ulike frister

Det vil bli mulighet til å klage på den lokale strukturen, dersom politikerne i regionen mener det er grunn til det.

Minimum 80 prosent av alle registrerte hasteoppdrag responderes på følgende frister:
- For områder med 20.000 innbyggere eller mer er responstiden 15 minutter.
- For områder med 2.000 - 19.999 er responstiden 20 minutter. (Her regnes flere av tettstedene i Vesterålen).
- For områder under 2.000 innbyggere er responstiden minimum 50 minutter.

Responstiden blir regnet med Sortland som utgangspunkt.
- Vi er gjort i stand til å drive en helkontinuerlig tjeneste, slik at vi kan dra ut 24 timer i døgnet. Det hadde vi aldri klart om vi hadde vært tilbake på de gamle strukturene, sa Per Erik Hagen.

Annerledes kriminalitet

Ved Stokmarknes er det i dag to og en halv stilling. Slik ønsker vi absolutt ikke å ha det. Et alternativ er å gjennomføre en sammenslåing med Sortland.

- Kriminaliteten er annerledes nå enn tidligere. Før var det "Per" som hadde gjort innbruddet, og vi visste hvem det var. Nå er det i langt større grad mobile vinningskriminelle. Det gjør at vi må være på vakt 24 timer i døgnet. Vi kan rett og slett ikke ha tre, fire, fem stykker plassert på hvert sitt kontor, sa Per Erik Hagen.

Spørsmål fra politikerne

- Når dere er i Lødingen på oppdrag, og det skjer noe på Melbu: Blir responstiden bedre enn dårligere enn i dag, spurte ordfører Siv Aasvik. Har dere utstyret og ressursene dere trenger? spurte hun.
- Hvilket tidsheft ligger det i å møte på Sortland, spurte Gro-Marith Villadsen.
- Finnes det såkalte Barnehus i Vesterålen og Lofoten? spurte Lill G. Johnsen.
- Hvem rammes av at kontorene lokalt forsvinner? spurte Jan Steffensen.
- Vil vi som bor lokalt her få se like mye politi i gata fremover? undret Einar Roger Pettersen.

Per Erik Hagen svarte:
- Barnehuset ligger i Bodø. Det skal bygges en satelitt i Mosjøen. Fungerer det bra kan det bli Barnehus også i Nordre Nordland. Når det gjelder mer politi tror jeg vi blir mer synlige. Vi blir mer forutsigbare, og får slått sammen kontorer - og da kan vi bygge en sårt tiltrengt etterforskningsavdeling. Da kan vi hver dag i uka sende ut to biler på morgenen hver eneste dag. Får vi ikke gjennomført reformen blir vi fortsatt sittende inne på Sortland. Vi trenger å få frigjort kapasitet. Jeg tror sjansen til å bli tatt vil bli større.

- Utrykning: Vi vil aldri klare å organisere oss bort fra samtidskonflikter. Det vil kunne skje at vi er i Lødingen når det smeller på Melbu, sa Hagen.

- Andøya er litt spesiell, der har man særlige tiltak for å gjøre responstiden kortere. Dermed er Andøya bemannet opp, slik at de kan ha vakt hver tredje helg, slik at responstidskravet kan møtes der, slik det blir i resten av Vesterålen.

- Når det gjelder utstyr og kompetanse ønsker vi oss selvfølgelig mer. Vi trenger nyere kjøretøy. Et problem for politiet er at vi betaler fulle avgifter for bilene, i motsetning til gravferdskjøretøy, militæret og helsevesen. Det kan dere gjøre noe med, som er politikere, sa Per Erik Hagen.

- Vær kritiske, og si fra om det dere er misfornøyde med, avsluttet Hagen.
Kollega Bjørn Følstad Larsen la ikke skjul på at han mener reformen vil være veldig god for befolkningen. De to skal videre til Lødingen og Andøy for å gjøre de samme orienteringer der.