Inviterer til idéverksted om Hadselfjordtunnel

Statens vegvesen vil ha innspill til sitt arbeid fra næringsliv, organisasjoner og kommuner.

(Illustrasjonsfoto) 

Hadsel

Skal Vesterålen og Lofoten knyttes sammen under Hadselfjorden? Statens vegvesen, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, er som kjent i full gang med å utrede fremtidig transportløsninger over fjorden, hvor tunnel er et av alternativene.

I forbindelse med arbeidet med konseptutvalgutredningen (KVU) har vegvesenet invitert til idéverksted om prosjektet i Hurtigrutens hus 25. oktober.

Utredningen er i gang

Dette for å involvere befolkning, næringsliv, organisasjoner, kommuner og andre offentlige interesser som skal involveres i prosessen.

- Hensikten med KVU-verkstedet er å få innspill til hvordan situasjonen oppleves, hva slags behov som er, og å få synliggjort ideer om transportsystemet i Vesterålen og Lofoten, med særlig henblikk på aksen Sortland-Melbu-Svolvær, skriver vegvesenet i invitasjonen til møtet.

Samarbeider om Hadselfjordtunnelen