Skal sende flere pasienter til Vesterålen

Direktør for Nordlandssykehuset, Per Martin Strand, sier at de vil bruke ledige sengeplasser i Vesterålen når sykehuset i Bodø pusser opp. I tillegg sier han at arbeidet med å få på plass helikopterlandingsplass fortsetter.

FLYTTER Sykehusdirektør Paul Martin Strand sier at man må utnytte sengeplassene godt nok.   Foto: Anja Elen Eikenes

Hadsel

Torsdag er det styremøte i Nordlandssykehuset. På saklista står blant annet budsjett, driftsrapport, byggeprosjekter og smittevernplan.

Bruke senger i Vesterålen

Sykehusdirektør Paul Martin Strand gjennomgikk driftsrapporten hvor det blant annet ble tatt opp at man vil få mangel på sengeposter på sykehuset i Bodø i en periode. Det fordi at sykehuset skal pusse opp en fløy.

- Vi må dele blokka vertikalt, hvor den ene siden må tømmes. Da er det mange sengeplasser som vil presses på mindre plass, og vi vil kunne få en utvikling i korridorpasienter. Derfor kommer vi til å bruke blant annet Vesterålen, sa Strand under møtet.

- Må utnytte ledige ressurser

Ifølge Strand vil sengeposttilbudet i Bodø bli redusert i forbindelse med oppussingen.

- I den tiden vi pusser opp, vil det bli reduksjon av sengeposter i Bodø. Da må vi flytte noen pasienter i den grad det er ledig på andre sykehus, sier Strand til VOL i en pause.

- Det er nok ikke mange senger som er ledige, men vi må utnytte der vi har ledige ressurser. Vi har store sengeplasser her på kirkurgisk og medisinsk. Jeg ser for meg at vi kanskje vil benytte 2-5 sengeplasser i Vesterålen.

Mye penger til pasientreiser

Også under gjennomgangen av driftsrapporten sa Strand at en post som krever store ressurser, og som tar et stort gap av budsjettet, er pasientreiser. Kostnadene til pasientreiser har økt med 6,3 prosent fra august 2015 til 2016. Kostnadsveksten er om lag fem millioner høyere enn generell prisvekst.

- Vil ikke det å forflytte pasienter øke ressursbruken av pasientreiser?

- Det er et godt spørsmål, men det er en kostnad vi må ta. Det vil bli noe høyere forbruk, men vi må ha et tilbud til pasientene våre.

Helikopterlandeplass

Tidligere i år uttalte sykehusdirektøren at han vil bygge landingsplass for helikopter ved sykehuset på Stokmarknes. En av ulempene var at man må ha lydioslasjon hos 50 naboer.

Det er nå skrevet en konsesjonssøknad, og man ser på om man må, og hvordan, man skal lydisolere hus i nærheten.

I april i år foreslo styret at man skulle sette av 15 millioner kroner til landingsplass for helikopter ved Nordlandssykehuset Vesterålen.