Vi la pallefabrikk utvide

Tømmervikgruppen AS i Hadsel ønsker å renovere og bygge ut pallefabrikken i Tømmervik. Rådmannen vil innvilge søknaden.
Hadsel

Tømmervikgruppen AS i Tømmervik i Hadsel søker om dispensasjon om utnyttelsesgrad og avstand til vei. Saken skal opp til behandling i Komite for utvikling. Rådmannen tilrår at komiteen invilger søknaden.

Øke utnyttingsgrad

Pallefabrikken ønsker å renovere og bygge ut bedriften. De søker blant annet om oppføring av lager til småbåthavna.

I tillegg søker Tømmervikgruppen om at pallefabrikken og lageret skal være sammenbygget for bedre plassutnyttelse av eiendommen.

Det er ikke fabrikken som selv eier gårdsbruksnummeret, og rådmannen forutsetter at privatrettslige forhold er på plass.

Dagens tillatte utnyttelsesgrad er 30 prosent, mens beregnet grad av utnytting er nesten 35 prosent.

Det søkes om å plassere bygget i flukt med eksisterende og 10 meter fra midt vei.