Lindrer ved livets slutt

Stokmarknes sykehjem er først ut i Vesterålen med «Livets siste dager», en plan for lindring i livets sluttfase.

Fornøyd Bruk av «Livets siste dager» forutsetter at alle faggrupper som gir behandling, pleie og omsorg til døende pasienter og deres pårørende, har kompetanse i grunnleggende palliasjon. Tanya Jacobsen (f.v.), Pia Bjurstam-Antonsen, Lise Ulriksen og Heidi Hansen ved Stokmarknes sykehjem mener planen betrygger arbeidet de gjør selv.   Foto: Pia-Elise Solvik Dahl

Hadsel

Det var tidligere tilsynslege ved sykehjemmet, Ellen Liedstrand, som var initiativtaker til innføring av «Livets siste dager» ved Stokmarknes sykehjem. «Livets siste dager» går ut på at alle faggrupper som gir behandlig, pleie og omsorg til døende pasienter og deres pårørende, har kompetanse i grunnleggende palliasjon. I praksis skal pleiere bruke et fast skjema når pasienten går mot livets slutt. Planens innhold er i tråd med nasjonale og internasjonale prinsipper og anbefalinger for omsorg til døende. En slik plan skal sikre en felles, overordnet ramme og struktur for behandling, pleie og omsorg.

– Tar ikke ekstra tid

– Dette gjør at alle gjør samme observasjon og iverksetter tiltak. Man kan ikke glemme noe, sier sykepleier ved Stokmarknes sykehjem, Pia Bjurstam-Antonsen.

Planen inneholder innledende vurderinger med overordnet plan for behandling, pleie og omsorg. Det gjøres fortløpende vurderinger ut fra personalets observasjoner og kliniske vurderinger i situasjonen. Til slutt er det rutiner og prosedyrer ved dødsfall, inkludert ivaretakelse av etterlatte og personale. Dersom delmålene ikke er oppnådd, synliggjøres tiltak som settes inn, og effekten av disse.

– Observasjonen må vi gjøre uansett, så utfylling av skjemaet tar ikke ekstra tid, men forsikrer oss heller om at vi har husket på alt.

Stor betydning

Den 14. september gikk startskuddet for oppstart av prosjektet. Stokmarknes sykehjem har vært i dialog med Ekren sykehjem, slik at de også får innført «Livets siste dager».

– På sikt er det mulig for hjemmesykepleien å ha lik plan for hjemmeboende pasienter.

Per i dag brukes planen ved over 400 brukersteder i Norge. For å få bruke planen, har Hadsel kommune søkt og fått innvilget bruk fra Kompetansesenteret for lindring i Bergen. Dette er gjort i samarbeid med det palliative teamet ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

– Dette vil bety mye for kommunen, tror Bjurstam-Antonsen.