Her er den nye sentrumsplanen

Færre parkeringsplasser, høyere hus og en gangbru ut til Viks minne. Flere endringer er gjort før sentrumsplanen for Stokmarknes skal ut på ny høring.

HAR EN PLAN Administrasjonen har endret på sentrumsplanen etter å ha fått en rekke innspill. Planen skal opp i kommunestyret før jul, håper Haakonsen.  Foto: Anja Elen Eikenes

Hadsel

Hans Christian Haakonsen,  spesialrådgiver i plan og utviklingsavdelingen, har jobbet med sentrumsplanen en god stund.  I 2014 startet forarbeidet. I fjor ble planen tatt opp til første gangs høring. Onsdag var det folkemøte om planen, men kommunestyresalen var langt fra full.


Folkemøte om sentrumsplan

I kveld kan du stille spørsmål om sentrumsplanen for Stokmarknes.

 

– Og hvorfor enda en høringsrunde? Mange har noe å si. Vi fikk innsigelse fra Fylkesmannen, og kunne ikke egengodkjenne planen i kommunestyret, sier Haakonsen, som sa at kommunen fikk inn 34 innspill til første gangs høring.

I tillegg vil Statens vegvesen ha mer ryddige planbestemmelser, i tillegg til at kartendringer må gjøres.

Tilrettelegge for kai

– Politikerne har sagt at de ønsker en miljøgate som sluser trafikk til havnegata, en forbedret torgplass, ny hurtigbåtkai, overbygg over gamle Finnmarken, kystpromenade fra Nordnes til Børøybrua og bedre forhold for småbåter/båtfolk. Det er bestillingen, ifølge Haakonsen.

I planen er det ikke planlagt hurtigbåtkai fordi fylkeskommunen ikke er ferdig med sin hurtigbåtstruktur.

– Men vi vil legge til rette for at det skal være rom for kai for hurtiggående båt. Men vi ser også at Stokmarknes skal ha en ny form og byggeskikkveileder. Det for å skape en pen by som har bygg i sammenheng med hverandre. Jeg er tilhenger av at byen skal vise de ulike stilene og tidene husene er blitt bygd, sier Haakonsen.

Den mye omtalte miljøgata står fortsatt i planen, på strekningen fra Hurtigrutens Hus og sørover langs Markedsgata til Skarveien.

På strekningen Ranværingsgata fra Markedsgata til Havnegata skal det bli enveiskjøring, der det kun er lov å kjøre ut fra Markedsgata.

– Det vil gjøre betydelige virkninger for trafikken i Markedsgata, mener Haakonsen.


Vil ha bussen vekk fra Havnegata

Statens vegvesen vil ikke ha busslommer i Havnegata. De bør flyttes til den nye miljøgata i Markedsgata.

 

Samme bussrute

– Vi foreslår nytt og større torg på bekostning av parkeringsplasser for å få plass til lekeareal, sier Haakonsen.

Det er fylkeskommunen som sier at det ikke er akseptabelt å ha så lite lekeareal som i dag.

– Dagens bussruter beholdes. Vi mener også at bussen skal stoppe ved Hurtigrutens Hus, der museumsbesøkende og unge som skal på ungdomsklubben Blinken, kan gå av. Vi regner med dette ikke er helt avgjort. Vi må nok ha noen runder med fylket, sier Haakonsen.

Det foreslås ladestasjon ved torget og et par plasser i sentrum.

Viks minne, som ligger litt ut i havet i sentrum, er tiltenkt å bli et nytt utkikkspunkt. Tanken er å bygge en bru fra kaia ut til minnemerket.


Ønsker mer sentrumsliv

Det skal være butikker på gateplan, ikke boliger. Dessuten vil kommunen vende tommelen opp for ulike former for aktiviteter i Stokmarknes sentrum.

 

Færre p-plasser

– Vi har fått innspill om at vi ikke må fjerne parkeringsplasser. Vi har forsøkt å undersøke nærmere, men har ikke funnet en god løsning.

Berget ved Hurtigrutens Hus har dårlig masse. Å bygge ut masse i sjøen vil svekke det estetiske. Å heve torget, og ha parkeringshus under, vil gi mindre sikt og kunne bli berørt av springflo. Og et parkeringshus som ikke ligger sentralt, vil ikke bli brukt. Sentrumsplanen er ikke hipp hurra for de som vil ha mer parkering. Her er det fokus på myke trafikanter, sier Haakonsen.

Det vil også forsvinne parkeringsplasser ved Elkjøp.


Ber for parkeringsplasser

Bottolfsen Eiendomsselskap vil gjerne ha en miljøgate, men ber pent om nok parkeringsplasser.

 

Høyere bygg

Her er flere endringer:

- Administrasjonen Trollfjord Kraft skal få bygge en etasje høyere på Nordnes. Også Trykkerigården skal få lov til å bygge en etasje til. Per Arne Pedersen får også bygge.

- Flere hus skal vernes, men ikke Blinken. Kommunen ønsker å selge bygget, og bruke inntektene på å finansiere deler av kulturskolen på Hurtigrutens Hus.

- I sparebankbygget skal kun forretningsdrift være tillatt. Boliger ville krevd mer uteområde for lekeplasser.

- Markedsbrygga skal få ha forretning nede, og bolig oppe.

- Det vil bygges to busskur i Havnegata.

- Rema 1000 skal få utnytte hele tomta til hus, parkeringsplasser og vei.

- Utkjørselen ved Hårtuppan skal stenges.

- Markedsgata skal ha brede fortau og ha universell utforming.

 - Hadsel Maskin skal få fortsette å ha parkeringsplass ved skolen.


866 skrev under på bussopprop

Lokalpolitikere er enige med Stokmarknes Vels protester mot buss i Markedsgata.

 

– Veldig skuffet

– Hvor blir det innkjøring til Stokmarknes brygge? spurte Greta Eidissen.

Parkeringsplassen minskes. Det skal likevel være gjennomgang der.

– Vi ser nå enorm trafikk. Det er fullt av biler som står parkert. Vi har fått innsigelser fra ambulanse, søppel og brøytebil, var svaret.

Etter møtet var Eidissen oppgitt.

– Det var interessant å høre om planen. Jeg ser mange positive ting, men jeg er veldig skuffet. Det snakkes så mye om det estetiske, men likevel får flere bygge på etasjer. Det ødelegger for utsikt og solforhold. Og personlig så synes jeg ikke det er noe pent, sier hun.

11. november går høringsfristen ut. Haakonsen tror arbeidet vil påbegynnes tidligst sommer/høst 2017.