Arbeidet med Hadselfjordtunellen går fremover:

- Vil ha utredning klar i 2017

Prosjektleder for tunell under Hadselfjorden, Nils Petter Rusånes sier at utredning med anbefaling skal være ferdig i løpet av neste år. Og da skal de se på flere alternativer, både tunnel og bru.

MULIGHETER Tirsdag fikk Statens Vegvesen mange gode innspill på fremtidens Lofoten og Vesterålen.  Foto: Anja Elen Eikenes

Hadsel

- I går (mandag) fikk vi endelig mandat til å si hva vi skal gjøre, hvor omfattende utredningen skal være og om at vi skal levere forslag til konseptplanutredning og løsninger, prosjektleder Nils Petter Rusånes fra Statens Vegvesen.

- Vi vil legge frem og presentere konseptvalgutredningen (KVU) når vi er ferdig. Innspill får vi underveis.

- Når er den klar til fremlegging?

- Vi tenker om rundt et år, senhøsten 2017. Men vi er avhengig av hva samferdselsdepartetmentet sier.

31. mai 2016 arrangerte vegvesenet den første samlingen i arbeidet. Et dialogmøte hvor regionvegsjef Torbjørn Naimak og Rusånes orienterte om bakgrunnen for konseptvalgutredningen om kryssing av Hadselfjorden, aktuelle problemstillinger og framdriftsplan. Siden da har arbeidet rullet og gått.


Inviterer til idéverksted om Hadselfjordtunnel

Statens vegvesen vil ha innspill til sitt arbeid fra næringsliv, organisasjoner og kommuner.

- Vi har samlet inn grunnleggende data, som foreksempel reisevaneundersøkelser. Vi ønsker å skape og etablere et bredt kunnskapsgrunnlag å bruke for å bygge opp om utredningen. Dette er et gigantprosjekt, og det hjelper ikke bare å se på hva det vil koste, men man må se på behov og hvordan det vil påvirke samfunnet i forhold til bo, helse, skole og luftfartstransport.

- Adskilt region

Tirsdag møttes man på ny på Hurtigrutens Hus for å ha ideverksted. Rusånes sier at vegvesenet har blitt bedre kjent med regionene i løpet av arbeidet så langt.

- Så er vi kommet frem til at Lofoten og Vesterålen er en veldig adskilt region. Vi har fått noen eksempler på at potensialet er mye større enn man utnytter i dag. Lofotværingene lever for seg selv, mens Vesterålen har integrert seg godt inn i Ofoten og Sør-Troms. Det er ikke noe hemmelighet at det ikke bor mange mellom i Lofast-retningen, der er det mer stortransport.


Les Erna Solbergs tale her

Statsministeren avslørte at regjeringen vil utrede Hadselfjord-tunnel.

Rusånes sier at Statens Vegvesen er opptatt av å få mange innspill og jobbe nøye frem til de skal legge frem funnet.

- Vi ønsker å utrede best mulig. All erfaring tilsier at all stor samferdsel vil føre til endringer. Hvor store endringer det gir har innvirkning på om vi sier at prosjektet er noe vi anbefaler å utrede ytterligere.

- Hva tenker du om ideverkstedet som pågår i dag, tirsdag?

- Det er et av de viktigste innspillspunktene våre. Vi skal ikke bare ha fasitsvar, vi setter i gang en tankeprosess, også i samfunnet. Vi ønsker at temaet skal skape debatt blant folket. Så ønsker vi å komme i kontakt med folk å få innspill, men det kommer vi tilbake til senere i prosessen.