Kommunestyret i Hadsel vedtar 20 omsorgsboliger

I dag vedtar kommunestyret i Hadsel prosjektet 20 heldøgns bemannede omsorgsboliger.

Fra en tidligere befaring i området der det skal komme opp 20 heldøgns omsorgsboliger.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Bakgrunnen for saken er at kommunestyret så langt tilbake som i 2010 vedtok å sette i gang prosjekt med bygging av inntil 28 heldøgns omsorgsboliger på Stokmarknes. Oppdraget ble til delt Asplan Viak, og vedtatt i kommunestyret i desember i fjor, nå med 20 leiligheter. Nå har konsulentfirmaet kommet med sine tall og konklusjoner, og kommunestyret skal vedta neste fase i prosjektet. Saksgangen videre er at det vedtas en bevilgning, og at Hadsel eiendom sikrer seg de nødvendige låneopptak. Det er en politisk avgjørelse hva som videre skjer i saken etter at prosjektet er ferdig planlagt.

- Alle som sitter i salen ønsker at det skal bygges omsorgsboliger.  Vi trenger slike boliger i kommunen, og vi ønsker de realisert så fort som mulig. Det jeg vil legge til er at når vi skal bygge omsorgsboliger for de neste 50 år, og man leier i samsvar med husleieloven bør som minimum ha soverom eller sovealkove. Jeg tror ikke de som skal inn der ønsker å flytte på hybel. Det er bare å se seg om hvordan eldre folk bor nå. Det gir blant annet mye bedre muligheter til å ta imot familie på besøk, sa Jan Steffensen fra Melbu og omegn samarbeidsliste.

- Det bør selvsagt tilrettelegges for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Det er den beste og rimeligste løsningen for både den enkelte og for kommunen, sa Steffensen.

MOS er kritiske til utformingen av bygget. Han mener det burde vært bygget i en etasje og ikke i to, og pekte på institusjonen på Innlandet som bedre utformet. Steffensen mener arealet avsatt til ansatte på vakt er for stort, blant annet på bakgrunn av kvadratmeterpris. Han pekte på at prosjektet ikke er selvfinansierende, og det mente Steffensen ikke har vært kjent for politikerne som har behandlet saken i komiteene.
- Vi visste ikke at kommunen skal finansiere dette prosjektet med 40 millioner kroner. Det er et uforholdsmessig stort beløp, og derfor ønsker vi å redusere de omtalte arealene, sa han.

Sps Stig Sørmo svarte på kritikken fra Steffensen:
- Skal man utvide med soverom vil det gjøre utslag på både pris og husleie. Jeg er imidlertid enig i at de eldre skal og bør bo hjemme så lenge som mulig, og kommunen har satt i gang et prosjekt for å bidra til det, sa han.

Jan Steffensen pekte på det faktum at det vil kunne koste opp mot 14.000 kroner for en leilighet, og det er veldig dyrt. Han pekte på at en utgift på 40 millioner kroner er mye, spesielt med tanke på at èn person er tenkt å være på vakt i eiendomskomplekset.

Rådmann Ola Morten Teigen forklarte at det skal være en grunnbemanning på en person på huset, men at det i tillegg skal være hjemmetjenester på huset.

- HDO (heldøgns bemannede omsorgsboliger) er viktig. Vår forutsetning da vi satte i gang var at det skulle være selvfinansierende. Men har vi råd til å bygge en HDO der vi selv må ta en kostnad på 40 millioner kroner, særlig med tanke på budsjettet som skal legges frem i dag, og der kommunen må spare inn 36 millioner kroner, spurte Frps Camilla Skog Rodal.

Kurt Jenssen er styreleder i Hadsel eiendom, som "eier" prosjektet rundt HDO.
- Det er klart påpekt at vi mangler det trinnet på omsorgstrappa som HDO utgjør. Det er ikke slik at det er friske, oppegående eldre som flytter inn på  HDO, men mennesker med større behov. Jeg tror de som skal bo her vil synes det er veldig flott med et miljø rundt dem som inngir trygghet, med helsepersonell nært. Vi har en vinn-vinn-situasjon ved at det er kort vei til sykehjem og aktivitetstilbud, sa Jenssen.

- Jeg er enig i at det er små leiligheter, men vi har fellesareal. Jeg mener det vil være helt feil å ta bort fellesareal, for å gjøre leilighetene større. Fellesarealer gir mindre ensomhet, sa Jenssen.

Frps Lill Mari G. Johnsen stilte store spørsmål ved prisen på prosjektet, og mener heller det eksisterende boligkomplekset på Bjørnhaugen kunne vært omgjort til HDO. Og hun pekte på hvor godt tilbudet på Ekren kunne vært om man brukte penger der.

Camilla Skog Rodal (Frp): - Jeg skulle ønske jeg visste det da, det vi vet nå om kostnadene på prosjektet, og om hva det koster med sykehjemsplasser kontra å bo i heldøgns bemannede omsorgsboliger. Forskjellen er ikke så stor, hevdet Skog Rodal. 

Jan Steffensen (MOS): - Jeg tror den enkeltes selvbestemmelsesrett kommer til å bli større, slik at det blir annerledes enn nå, hvor kommunens tjenestekontor bestemmer. Vi mener dessuten at prisen på prosjektet er altfor høy sett i forhold til hva vi får igjen. I andre kommuner har vi sett kommuner måtte gjøre om omsorgsplasser til sykehjemsplasser, fordi omsorgsplassene i realiteten ble sykehjemsplasser, sa Steffensen.

- Uavhengig av hvilke tilbud man gir er rammevilkårene fra staten slik at det uansett er billigere å gi tilbudene gjennom HDO enn på andre måter.

Partiene gikk til gruppemøte etter en lengre diskusjon

Tilbake etter gruppemøtet gikk Jan Steffensen (MOS) på talerstolen:
- Da komiteene og kommunestyret sist behandlet saken var ikke notat fra rådmannen om blant annet finansiering kjent, mener jeg. Dersom innstillingen går gjennom og man setter i gang forprosjekt, vil resultatet av prosjektet legges frem for kommunestyret før man setter i gang? Vår forslag (fra Frp, MOS og V, red.anm.) er at prosjetet bør ha soverom tilknyttet alle enhetene, og at det må være selvfinansierende, slik at fellesarealene må reduseres betraktelig.

Rådmann Ola Morten Teigen advarer mot at prosjektet skal være helt selvfinansierende. Leiligheter uten personalområder gjør at man går glipp av statlige tilskudd. 

Camilla Skog Rodal (Frp) bekrefter at det har vært tverrpolitisk enighet om prosjektet.
- Men under forutsetning av at det skulle være selvfinansierende. Det viser det seg jo nå at det ikke er. For oss kom denne kostnaden som en bombe i det forrige kommunestyret. Vi kommer til å pålegges 36 millioner kroner i innsparinger, og sannsynligvis enda mer dersom dette vedtas.

Jan Steffensen (MOS): 40 prosent av arealet skal finansieres av det offentlige. Jeg skjønner at det ikke blir 40 millioner kroner, men at det blir et betydelig beløp.

Forslaget fra opposisjonspartiene fikk 9 stemmer og falt. Dermed gikk helsekomiteens innstilling i saken gjennom kommunestyret, og ble vedtatt.