Tror på balanse i 2017

Fungerende daglig leder Ketil Johnsen og styreleder Lars Rask orienterte under torsdagens kommunestyremøte om tingenes tilstand i Hurtigrutens Hus.

Politikere: Både fungerende daglig leder Ketil Johnsen (Ap) og styreleder Lars Rask (Sp) møtte som kommunestyremedlemmer. De to orienterte om kulturhuset og undervisningslokalene under torsdagens møte.  

Hadsel

- Vårt fokus har hele tiden vært å øke inntektene og redusere utgiftene, sa styreleder Lars Rask. Han orienterte om at det for tiden er fullt belegg på alle rom, og at forespørslene om mer plass er gjentakende. Per dags dato er det gjennomgang av alle leiekontrakter, for å sørge for at det betales markedsleie.

- Det blir en økende leie for Nord universitet, på bakgrunn av det gis mer plass, samt at de har hatt noen rom som det ikke har vært tatt leie for, sa Rask.

Han fortalte om en velfyllt kulturhøst på huset, inkludert større konserter, kino og julebord. Kinoen har 16 prosent vekst det siste året, og større filmer de siste måneder før jul gir håp om enda større vekst.

- Vi jobber hardt for å bedre økonomien i huset. Økonomistyringen er god, og resultatene er i stadig bedring. Målet er å gå i balanse i 2017. Vi kommer imidlertid til å få til dels store vedlikeholdskostnader i årene som kommer. Dermed må det utarbeides en vedlikeholdsplan. Styret gjør en god jobb, og det samme gjelder administrasjon og ansatte på huset, forklarte styrelederen.