Dette mener folket om sentrumsplanen

Kommuneplanlegger Hans Chr. Haakonsen kan snart starte sluttbehandlingen av sentrumsplanen for Stokmarknes. Tommy Bergvik foreslår at Stokmarknes skal males hvit.

STRIDSPUNKT Nordland fylkeskommune har ennå ikke levert innspill til sentrumsplanen. Det er knyttet stor spenning til innspillet. Fylkeskommunen har ønsket å få bussholdeplassene bort herfra og inn i den planlagte miljøgata. Gjelder innspillet fortsatt, undrer kommuneplanlegger Hans Ch.r. Haakonsen.   Foto: Geir Bjørn Nilsen

Hadsel

Fristen for å levere innspill gikk ut tett før helga. Stokmarknes Vel og Nordland fylkeskommune er innvilget utsettelse. Det kom inn tilsammen 17 innspill.

Planprosessen måtte gjenopptas fordi Fylkesmannen i Nordland hadde innsigelser. Etter nye folkemøter og to lørdager med åpent plankontor, satser Hans Chr. Haakonsen på at alle som har ønsket å si noe, har fått sine meninger fram. Åpent plankontor var en ny idé fra kommuneadministrasjonen. Haakonsen er fornøyd med responsen.

– Til sammen hadde vi cirka 30 personer innom. De fleste ønsket å få vite konsekvensene for sin eiendom, sier Haakonsen.

Innspillene

I forrige innspillsrunde kom det 36 ulike henvendelser. Det er selvsagt færre i runde to. Her er noen av innspillene denne gang.

* Trollfjord Kraft har meldt sin interesse for at en planlagt ladestasjon legges nær deres administrasjonsbygg.

* Håkon T. Hansen ønsker at veien bak Elkjøp/Stokmarknes brygge skal bli toveiskjørt fordi store kjøretøy har vanskelig for å snu. Han foreslår også at det settes av plass til et parkeringshus.

* Elkjøp sier at det fortsatt må være lov å parkere foran butikken deres.

* Statens vegvesen påpeker at en planlagt busslomme ikke oppfyller planstandarden.

* Eirik Sletten ber om at det i sentrumsplanen blir satt av areal til en tank beregnet for diesel og bensin med pumpe over mark. Dette grunnet at det ikke er bensinfylling for småbåter som bruker bensin i dag.

* Brannsjefen skriver at Hadsel Brann og redning ønsker ikke at vareinnkjøring til Elkjøp skal fysisk stenges. Det for å lette adkomst ved eventuell innsats av brann og redning eller andre nødetater.

* – Etasjetallet mot Markedsgata kan være inntil 4 etasjer og gesimshøyden kan være inntil 14 meter. Det vil også være ønskelig at det åpnes for boligformål i tillegg til de formålene som ligger fra før, skriver Bård Sørensen i et innspill fra Lorentzen-gården.

*Storholmen Eiendom ønsker at området ved det gamle VDS-bygget skal kunne bebygges 100 prosent og at området reguleres til bolig/kontor/ forretning. Hensikten er å lage muligheter for boliger i det gamle bygget.

* Tommy Bergvik ønsker at Stokmarknes skal males hvit.

* Eierne av Bræck-gården ber om at det avsettes parkeringsplasser til næringslokalene i bygget deres. I dag brukes noen av parkeringsplassene til beboere, men disse har allerede tilgang til parkering i garasjer.

–Vi ber om at dere tar hensyn og avsetter parkeringsplasser til lokalet.

*Bottolfsen eiendomsselskap kommenterer også dette med færre parkeringer.

- Vår oppfatning er at kommunen ikke kan gjøre omfattende vedtak knyttet til miljøgate og sentrumsplan uten at man har en plan for hvordan de vanskelige parkeringsforholdene skal løses.

Venter

Hans Chr. Haakonsen sier til VA at han venter inn innspill fra Nordland fylkeskommune og Stokmarknes Vel. Begge innspill er viktige. Fylkeskommunen ønsker busstrafikken gjennom den planlagte miljøgata, noe bussjåfører og lokalbefolkning nokså unisont motsetter seg.

- Administrasjonen vil bruke tiden mot jul til å gå igjennom innspillene og finne ut hvordan disse skal behandles. Vi ber om forståelse for at dette tar litt tid, ser Haakonsen.

Rådmannens innstilling i saken vil være klar de første politiske møtene etter nyåret.