Vil investere 32 millioner

Tømmervikgruppen vil kjøpe tomt på Børøya og bli markedsledende i Nord-Norge i løpet av 2020.

Børøya Pallefabrikken vil kjøpe næringseiendom på Børøya industriområde.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Tømmervikgruppen AS har søkt kommunen om dispensasjon fra utnyttelsesgrad og avstand til vei. Pallefabrikken vil nemlig utvide.

Vil bli markedsledende i nord

Firmaet er i ferd med å skille ut palleproduksjonen over til et nytt selskap med navn NordPall SUS.

- NordPall har som mål å bli markedsledende i Nord-Norge innen 2020, skriver driftssjef Ivan Hansen.

Derfor søker fabrikken om å få kjøpe 10 dekar næringseiendom på Børøya industriområde, som Hadsel kommune eier.

- Dagens lokalisering i Tømmervika begrenser videre vekst, og vi er avhengige av nye arealer for å kunne ekspandere.

Det er hovedsaklig snakk om adkomsvegen, hvor de forventer leveranse og utkjøring av mellom 400 og 800 vogntog årlig.

Fra 115.000 til 640.000 paller

Tømmervikgruppen AS produserer rundt 115.000 paller per år og sysselsetter 3,2 årsverk.

Dersom bedriften ekspanderer, tenkes det at de vil produsere 320.000 enheter første året. Etter hvert vil den være mellom 320.000 og 640.000 paller i året.

Budsjettet for dette med tanke på tomt, avgifter, opparbeidelseskost, bygg og maskinpark kommer på 31.790.500 kroner. Kommunen vil få 990.000 kroner for tomta.

Rådmannen foreslår at formannskapet skal selge tomta. Saken skal opp til formannskapet 1. desember.