Fortsatt uavklart

Fremtiden for selskapene Bømyr Eiendom og Norlense synes å fortsatt være høyst usikker.

Norlense sliter i nedgangstider. Arkivfoto  Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Formannskapet i Hadsel diskuterte denne uka Bømyr Eiendom nok en gang. Det er tidligere gjort kjent at oljevernselskapene på Strønstad sliter i sterk motvind for tiden. Selskapene trenger hjelp, og har måttet gå til å sende ut permitteringsvarsel.

Offentligheten får vite

Fredag formiddag vil Hadsel kommune orientere om hva formannskapet i Hadsel torsdag vedtok om selskapene Bømyr og Norlense.

Trenger hjelp


- Alvorlig situasjon

- Situasjonen for selskapene Norlense og Bømyr er dramatisk, sier hadselordfører Siv Aasvik (Ap).

Hadsel kommune har eierinteresser i Bømyr Eiendom AS. Bømyr og Norlense har gjennom uka vært i flere møter med både aksjonærer og Sparebanken Nord-Norge. Hadsel kommune har vært representert ved rådmann Ola Morten Teigen i møte med selskapene.

Det vakte kraftige reaksjoner da kommunen unnlot på normalt vis å kalle inn til ekstraordinært formannskapsmøte i slutten av juli i år, og dessuten lot et orienteringsmøte ende i en bevilgning - uten å orientere offentligheten om det.

Dette er saken: Gikk inn med over 800.000 kroner i Bømyr Eiendom

Fikk ikke vite

Først for vel en uke siden  - etter beskjed fra Fylkesmannen i Nordland, fikk hadselværingene endelig vite at kommunen gjennom Trollfjord Kraft har bevilget rundt 850.000 kroner i hjelp til selskapet.

Tidlig denne uka kalte ordfører Siv Aasvik inn til ekstraordinært formannskapsmøte for å orientere om situasjonen til Bømyr og Norlense. På grunn av selskapssensitiv informasjon ble møtet lukket for offentligheten. Mot slutten av uka behandlet formannskapet nok en gang sak om Norlense/Bømyr, og så denne gangen bak lukkede dører.

- Situasjonen for selskapene dette gjelder er dramatisk, har ordfører Siv Aasvik sagt.

Etter hva VOL har grunn til å tro er det trolig ønsker og eventuelt krav fra Sparebanken Nord-Norge og øvrige aksjonærer om at Hadsel kommune skal øke sin innsats for Norlense/Bømyr gjennom å gå inn med enda mer penger i selskapet.

Budsjettkrise

Med tanke på den økonomiske ståa i kommunen er det lite sannsynlig at kommunen er innstilt på å gå inn med særlig større tyngde enn man til nå har gjort. Dermed kan en akutt krise for Norlense ha blitt enda mer akutt. Ordfører og rådmann har vist til Offentlighetslovens bestemmselser om «utsatt offentlighet» for å gi de involverte parter arbeidsro og ikke forstyrre prosessene rundt bergingsaksjonen i for stor grad. Mandag skal protokollen fra formannskapets vedtak om Bømyr ifølge rådmannen offentliggjøres.