Oppfordrer til finlesing

Innbyggerne i Hadsel oppfordres til å finlese kommunens budsjettforslag.
Hadsel

Hadsel kommune har lagt ut rådmannens saksfremlegg med forslag til styringsdokument på sine nettsider. Det samme gjelder budsjettforslaget for 2017-2020 fra posisjonspartiene, samt det tilsvarende forslaget fra Fremskrittspartiet, MOS og Venstre.

Kommunestyret skal behandle budsjettforslagene i sitt møte den 15. desember. Det er tradisjonelt et langt og vanskelig møte som skal gjennomføres før det endelige vedtaket fattes.

Budsjettforslagene kan du lese i sin helhelt ved å gå inn på VOL.no eller Hadsel kommunes nettsider. Kommunen oppfordrer innbyggerne om å sende inn eventuelle uttalelser til postmottak@hadsel.kommune. Det er trolig en god idè å merke innspillene med «kommunebudsjett».

Rådmannens saksfremlegg
Rådmannens budsjettforslag
Posisjonens forslag
Opposisjonens forslag