Intens jobb for Norlense

Denne uka har det fortsatt blitt jobbet intenst for å løse den vanskelige situasjonen for Norlense og Bømyr Eiendom AS.
Hadsel

Det er tidligere gjort kjent at oljevernselskapene på Strønstad sliter i sterk motvind for tiden. Selskapene trenger hjelp.

Hadsel kommune har eierinteresser i Bømyr Eiendom AS. Bømyr og Norlense har gjennom uka vært i flere møter med både aksjonærer og Sparebanken Nord-Norge. Hadsel kommune har vært representert ved rådmann Ola Morten Teigen i møte med selskapene.

Fortsatt uavklart

Fremtiden for selskapene Bømyr Eiendom og Norlense synes å fortsatt være høyst usikker.

Mer støtte

I forrige uke behandlet formannskapet i Hadsel sak om mulig ytterligere støtte til Bømyr Eiendom.

Hva utfallet av møtet ble er ikke kjent, da kommunen har utsatt offentliggjøringen av avgjørelsen inntil brikkene er falt på plass for oljevernbedriften på Strønstad.

Det er imidlertid liten grunn til å tro at kommunen vil gi støtte ut over de rundt 850.000 kroner formannskapet vedtok å bevilge på det mye omtalte møtet som ble holdt den 26.juli.

– Vi skal få avklart ting innen fredag

Bømyr Eiendom AS og Norlense har vært i møter med sin bankforbindelse Sparebanken Nord-Norge tirsdag ettermiddag og kveld.

Opptatt

Vesteraalens Avis har forsøkt å få en orientering av direktør Terje Olav Hansen, men han har naturlig nok vært svært opptatt, og har ikke besvart avisens henvendelse.

VOL er lovet protokollen fra torsdagens formannskapsmøte så snart det ifølge rådmann Ola Morten Teigen er mulig. Også rådmannen venter på en nærmere avklaring rundt Norlense, før han trykker på «send-knappen». I april 2014 gikk kommunen inn på eiersiden i Norlense. Formannskapet vedtok å kjøpe aksjer for millionbeløp i Bømyr Eiendom for å berge Norlense AS på lokale hender. Samtidig brøt kommunen sitt eget prinsipp om ikke å gå inn som minoritetseier i private selskaper. I løpet av 2013 ble det klart at  Norlense, med sine da over femti arbeidsplasser, kom til å trenge mer kapital for å drive videre som før.


Gikk inn med over 800.000 kroner i Bømyr Eiendom

Hadsel kommune har brukt nesten fire måneder på å skjule at kommunen har gått inn med 847.978 kroner i Bømyr Eiendom gjennom å beordre en investering fra Trollfjord Kraft.

Omsetninga, som var budsjettert til 230 millioner, landet på 104, og et underskudd var et faktum. Hadsel kommune gikk inn med 2,5 millioner kroner, Trollfjord Kraft AS med 2,3 millioner, Bent Eriksen (tidligere Pundslett-eier) la inn 4 millioner og Bømyr Eiendom selv  gikk inn med 2 millioner friske kroner.

Ifølge tidligere ordfører Kjell-Børge Freiberg var det pengene fra salg av brannstasjonen på Stokmarknes, 1,3 millioner kroner, i tillegg til midler fra Nordland fylkeskommune, som utgjorde Hadsels sum.