Overordnet Samarbeidsorgan:

- En ytterst vanskelig og ubeleielig situasjon

Overordnet Samarbeidsorgan er også særs kritiske til stengingen ved allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula ved Nordlandssykehuset Vesterålen.

Sture Jacobsen er en av medlemmene i OSO.  Foto: Arkivfoto

Hadsel

I et brev til direktør Paul Martin Strand og klinikksjef Trude Grønlund skrives det:

Enhetsleder Allmennpsykiatrisk enhet Bjørn Klausen:

– Vi har gjort alt vi kan og har ingen annen løsning

Tirsdag ble det kjent at allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset stenger i jula og romjula.

- Selv om AAT er åpen vil en stenging av allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste, gi kommunen i Lofoten og Vesterålen betydelig utfordringer. For kommunene er dette en ytterst vanskelig og ubeleilig situasjon å bli satt opp i. Stenging gjennomføres med 2 dagers varsel og uten at situasjonen er drøftet i forkant. Det er kjent at juletiden er vanskelig for mange og at det normalt er et stort behov for psykiatrisk hjelp på dette tidspunktet.

Bakgrunnen for brevet er at kommunene i Lofoten og Vesterålen i går ble informert gjennom brev om stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste i jula ved Nordlandssykehuset Vesterålen. Dette er begrunnet i mangel på overlegespesialister.

Nordlandssykehuset Vesterålen:

Stenger psykiatrisk vakttjeneste i jula og romjula

Mangel på overlegespesialister fører til stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula.

Mener en kunne løst situasjonen

- Det er vanskelig å forstå at Rus og psykiatriklinikken ikke har overlegespesialister på i julen. For kommunen i Vesterålen og Lofoten er det ikke viktig hvordan sykehuset løser situasjonen med å skaffe overlegespesialister og det er heller ikke viktig for oss at en slik spesialist skal være stasjonert i Vesterålen hele tiden, skrives det i brevet.

– Uakseptabelt å stenge for innleggelser på psykiatrisk

Nordlandssykehuset har varslet at de vil stenge for innleggelser ved psykiatrisk avdeling i Vesterålen og Lofoten store deler av jula og romjula. – Uakseptablet, sier arbeidsutvalget i regionrådet i Vesterålen.

Må vurderer på nytt

OSO ber nå om at ledelsen vurderer dette på nytt.

- Vi ber om at ledelsen vurderer denne saken på nytt og ber om at en finner en løsning på denne utfordringen innen Rus og psykiatriklinikken.

Brevet er undertegnet medlemmer av OSO i Vesterålen og Lofoten Sture Jacobsen, Vesterålen, Ola Morten Teigen, Vesterålen, Jan Håkon Juul, Lofoten, Nils Olav Hagen, Lofoten.

OSO er et partssammensatt overordnet rådgivende organ mellom kommunene og Nordlandssykehuset.