Nordlandssykehuset Vesterålen:

Stenger psykiatrisk vakttjeneste i jula og romjula

Mangel på overlegespesialister fører til stenging av allmenpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset Vesterålen i jula.
Hadsel

Det går frem av et brev fra Nordlandssykehuset og overlege ved Vesterålen DPS, Helle Hougaard og enhetsleder Allmenpsykiatrisk enhet, Bjørn Klaussen. Brevet er blant annet sendt til kommunene i Lofoten og Vesterålen.


Enhetsleder Allmennpsykiatrisk enhet Bjørn Klausen:

– Vi har gjort alt vi kan og har ingen annen løsning

Tirsdag ble det kjent at allmennpsykiatrisk enhet og psykiatrisk vakttjeneste ved Nordlandssykehuset stenger i jula og romjula.

Brevet gikk ut mandag og stengingen trer i kraft onsdag. Dermed er det altså kun to dagers varsel for stengingen.

Perioden stengingen vil gjelde er 21.12 til og med 28.12. Det betyr at Vesterålen Distrikts psykiatriske senter ikke kan tilby pasienter i Vesterålen og Lofoten innleggelser i perioden.

Det vil også bety at sykehuset ikke vil ha såkalt psykiatrivakt i samme tidsrom.

Såkalte Ambulante Akutt-team vil være operativ hverdager mellom 08.00 og 15.30.

- AAT kan bistå i de tilfellene det ikke er behov for spesialistvurdering. Ved behov for innleggelse og spesialistvurdering i det aktuelle tidsrom må dette konfereres med forvakt i Salten, heter det i brevet.