Dømt for råkjøring i tettbygd strøk

En ung mann er i Vesterålen tingrett dømt for å ha kjørt 54 km/t over tillatt fartsgrense.

  Foto: Sanna Drogset Børstad

Hadsel

Hendelsen fant sted i Hadsel i fjor høst. Mannen hadde en hastighet på 124 kmt/t i tettbygd strøk, i en 80-sone. Vedkommende dømmes til samfunnsstraff i tretti timer, med en gjennomføringstid på nitti dager. Den subsidiære fengselsstraffen er satt til 21 dager.

Han er også fradømt retten til å kjøre motorvogn i en periode på fem måneder.

I sakspapirene står det å lese at retten har konkludert med at det samfunnsstraff er en passelig reaksjon i stedet for ubetinget fengsel.  På bakgrunn av siktedes forklaring legger retten til grunn at han var i en vanskelig livssituasjon da han begynte å bruke hasj i fjor, og at han nå har fått kyndig veiledning og hjelp til å slutte med bruk av narkotiske stoff.

Siktede har gitt sitt samtykke til samfunnsstraff.