Carport, parkering og parkanlegg i Hadsel:

Ville heller prioritert skolebygg

Camilla Skog Rodal (Frp) stiller seg undrende til at det skal brukes nesten seks millioner på carport, parkering og park ved Hadsel rådhus.
Hadsel

Hadsel kommune skal oppgradere området rundt rådhuset. Det vil blant annet bli flere parkeringsplasser, både handicapplasser og parkeringsplasser for ansatte. Kongeparken skal oppgraderes, og det skal samtidig bygges en carport til hjemmesykepleiens biler.

Det er satt av 5,7 millioner til arbeidet.

Burde vært brukt på skole og helse

Dette er en prioritering Frp i Hadsel stusser på.

Gruppeleder Camilla Skog Rodal sier til VA at å bruke 5,7 millioner kroner, når Hadsel er i en presset økonomisk situasjon, ikke er noe hennes parti ville gjort.

- Det ville vært mye smartere å bruke disse midlene på investeringene til skolebygg og i HDO (heldøgns bemannede omsorgsboliger, journ.anm). Alle vet at vi er nødt å gjøre noe med Stokmarknes ungdomsskole, sier hun, og viser til at det blir noen kroner i løpende utgifter hvert år når 5,7 skal betales tilbake.

Billigere løsninger

Skog Rodal skulle dessuten heller sett at kommunen gikk for en rimelige løsning for å hjelpe hjemmetjenesten enn å sette opp nye carporter.

- Det finnes billigere løsninger, for eksempel motorvarmere, sier hun, og mener carport ikke kan være det mest prekære i kommunen akkurat nå.

- Men det er disse prioriteringene posisjonen gjør. Det er ikke det vi ville gjort.