Hadselordfører Siv Dagny Aasvik om Avinors flyplassplaner:

- Trygg på at prosessen vil gi Vesterålen et bedre flyplasstilbud

Hadselordfører Siv Dagny Aasvik er sikker på at Vesterålen vil stå igjen med et bedre flyplasstilbud når Avinor er ferdig med prosessen å utrede ny flyplasstruktur.

Det var Siv Aasvik som har tatt initiativet til samarbeidet mellom Hadsel og Vågan. 

Hadsel

Onsdag la Avinor frem sin fremdriftsplan for den langsiktige planleggingen av flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen. Tilstede var blant andre ordfører i Hadsel Siv Dagny Aasvik. Hun har jobbet tett opp mot flyplasstruktur i LoVe i lengre tid og hadde følgende kommentar.

- Vi i Hadsel har spilt inn i høringsrundene at vi ønsker forlenging av Stokmarknes Lufthavn Skagen. Vi oppfatter det ut fra møtet i dag at enten så kan vi få  større lufthavn i Hadsel eller så kan det komme en storflyplass på Hadselsand, sier Aasvik.

Avinor la onsdag frem følgende fem forslag.

1.Nullalternativ, som innebærer ingen endring

2. Alle flyplassene består, men kanskje noen med lengre rullebanelengde

3. Ny storflyplass på Hadselsanden, mens flyplassene Leknes, Svolvær   og  Stokmarknes legges ned

4. Ny storflyplass på Hadselsanden, Svolvær og Stokmarknes legges ned, mens Leknes utvikles

5. Leknes utvikles, og Svolvær og/eller Stokmarknes avvikles over tid

Kun alternativ én og to vil føre til en videreføring av Stokmarknes Lufthavn Skagen – de tre andre vil etter all sannsynlighet føre til en nedleggelse på Stokmarknes.

Det ene alternativet vil føre til at Leknes blir bygd ut og at Stokmarknes og/eller Svolvær Lufthavn blir lagt ned. Dette er et alternativ Aasvik ikke kan gå med på.

- En utvidelse på Leknes alene vil gi et dårligere tilbud til Vesterålen enn det vi har i dag. Derfor anser jeg det alternativet som utelukket. Det kommer man aldri til å få støtte for politisk heller, sier Aasvik.

– Det haster med storflyplass

NHO Nordland krever fortgang i arbeidet med å bygge en flyplass som kan ta imot større fly i Lofoten.

- Alt henger sammen

Forlengelse av rullebanen på Stokmarknes Lufthavn Skagen kom inn i Nasjonal Transportplan i perioden 2014-2023. Grunnet interne kutt i Avinor ble den imidlertid tatt ut av deres planer med lovnad om en utgreing om fremtidig flyplasstruktur hvor Lofoten og Vesterålen ses under ett.

- Nå har Avinor sagt at de skal være ferdig med en vurdering av en eventuell lokalisering av flyplass på Hadselsand innen ett år. Innen den tid er også konsekvensutredningen av Hadselfjordtunnelen ferdig. Alt her henger jo i hop. Når begge disse utredningene er ferdige kan en ta en avgjørelse som er god, sier Aasvik.

Hun er klar på at uten fergefri forbindelse mellom Vesterålen og Lofoten så er ikke Hadselsand et alternativ for Vesterålen.

- Uten fergefri forbindelse er ikke Hadselsand noe vi kan jobbe for, sier hun.

Avinor med stort infomøte på Sortland onsdag:

Sier ja eller nei til Hadselsand i juni neste år

De langsiktige planene for fremtidig flyplasstruktur i Lofoten og Vesterålen skal legges frem 1. juni 2018.

- Ikke Leknes alene

 - Ut fra de fem forslagene, er det kun to forslag som nevner videreføring av Stokmarknes Lufthavn. Hva tenker du om det?

- Vi kommer ikke til å få både flyplass på Hadselsand og på Stokmarknes. Hvilket alternativ Vesterålen Regionråd, Lofoten Regjonråd og fylkeskommunen kan gå for, vet vi først om ett år når grunnlaget med passasjeranalyser, værforholdsanalyser og næringsanalyser er klare. Det er et stort arbeid som skal gjøres og vi kan først ta et valg når vi har den kunnskapen vi trenger.

Tålmodigheten har imidlertid en grense.

- Vesterålen og Lofoten kan ikke gå i evigheter å vente på et bedre flyplasstilbud uten å få avklaring. Vesterålen er en region Norsk reiseliv satser på. Vi kan ikke løse ut det potensialet vi har som reiselivsdestinasjon med de begrensningene vi har på Stokmarknes Luthavn Skagen.

Bedrifter har valgt vekk Vesterålen

Aasvik sier også at flyplassbegrensningene i Vesterålen har ført til at man har tapt innen næringsliv også.

- Vi vet at det er store nasjonale bedrifter som har vurdert Vesterålen som lokasjon for større funksjoner, men som har valgt oss vekk på grunn av flytilbudet. Det er alvorlig, sier hun og legger til.

- Det sentrale i prosessen som nå pågår er at vi må få et best mulig tilbud for Vesterålen. I dag er det ikke godt nok. Det er for dårlig kapasitet og for høye priser. Faktisk så har vi dobbelt så høye priser som de omkringliggende flyplassene vi kan sammenligne oss med. Så det er klart at vi må få til en forbedring av tilbudet uansett.