Fant historisk skatt i Hadsel

En bibel fra 1589 er ikke hverdagskost.
Hadsel

Helga har stått i historiens og kulturens navn på Hadsel.

Solmøtet ved stjernemonumentet snødde dessverre bort søndag formiddag, men inne på den gamle prestegården sydet det av liv.

Fra offersted i eldre jernalder til kirkested

Hadsel prestegård og Hadsel kirke ligger i en kulturminnepark hvor det har vært aktivitet helt siden jernalderen. Stjernemonumentet, med sin bautstein, ligger omringet av gravhauger, og er sannsynligvis fra eldre jernalder.

Inne i prestegården, som er fra 1918, forsøkte bygdelaget på Lekang og de frivillige som jobber for å få mer oppmerksomhet rundt kulturminneparken, å synliggjøre mangfoldet i området gjennom utstillinger og foredrag.

430 år gammel

Blant alt som var å få se, var en bibel med røtter fra reformasjonen. I 1589 fikk Fredrik II trykt opp bibler på dansk, som så ble sendt rundt til ulike kirkesteder. Hadsel kirke hadde tidligere den tykke bibelen liggende fremme, men i senere år har den holdt hus på rådhuset.

Lørdag viste Hans Bakken, som selv er vokst opp i prestegården, bibelen frem til interesserte.

Prestegården har stått tom de siste seks årene, etter at prost Holten ble pensjonist og flyttet ut.

Nå skal eieren, Opplysningsvesenets fond, renovere og bygge om prestegården og gjøre den om til to utleieenheter.