Forbedrer system for avviksmeldinger

Øksnes og Hadsel kommune sender avvik via questback istedefor å sende inn skjema. Det har senket terskelen for å sende inn, forenklet meldingene og spisset avviksårsakene.

PILOTER Ansatte i Hadsel og Øksnes prøver nye måter å melde avvik på.   Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Øksnes og Hadsel har siden september i fjor deltatt i et pilotprosjekt der de har meldt samhandlingsavvik via en type questback. Det istedet for å sende avvik inn på et skjema.

Senket terskel

- De muntlige tilbakemeldingene fra disse kommunene er at de er godt fornøyd med den nye måten å sende avvik på, og at det har forenklet avviksmeldingene, og at det kan ha senket terskelen for å gjøre det, skrives det i et referat fra erfaringsmøte i Nordlandssykehuset i Vesterålen.

Kommunene lurer på om man kan legge inn ekstra mottakere av bekreftelse på sendt avvik i systemet. Det er ikke mulig per i dag, men leverandør har fått en forespørsel på dette.

Spisset avviksårsak

Sykehuset er fornøyd med å ha fått i gang questbacken.

- En av de største forbedringene er at man har fått «spisset» avviksårsaken bedre, og man kan enkelt lage gode statistikker som viser med større tydelighet hvor avviket ligger, står det i referatet.

De øvrige vesterålskommunene er invitert inn som en utvidelse av pilotprosjektet. Før de andre kommunene kommer inn vil man legge inn forbedringer for neste runde.

Hadsel melder at de savner en behandlingsplan eller oppfølgingsplan når pasienter skrives ut.