Kulturdepartementet med fire millioner kroner til MS «Finnmarken»:

Gjenstår åtte millioner kroner fra staten

Det nærmer seg statlig pott til vernebygg over MS «Finnmarken».

VERNEBYGGET: Etter planen skal et utvidet forprosjekt være ferdig i april. Hvis det fattes politiske vedtak, skal anbudspapirer sendes ut i juni. I september skal det være byggestart. Bygge skal etter planen ha offisiell åpning 2. juli 2018. Men fortsatt er Museum Nord og Hadsel kommune ikke enige.   Foto: Skisse: LINK Arkitektur

Hadsel

Kulturdepartementet skriver i et brev til Hadsel kommune at de har tildelt kommunen fire millioner kroner til vernebygget rundt MS «Finnmarken». Det var Bladet Vesterålen som omtalte saken først.

Med dette tilskuddet har Kulturdepartementet igjen åtte millioner kroner i bevilgninger av den totale potten fra deres side på 40 millioner kroner. Disse vil ifølge brevet bli bevilget senere i år.

I brevet kommer det også frem at Kulturdepartementet vil ha en rapport innen 1. juli i år om fremdrift og status i prosjektet. De vil også ha en foreløpig regnskapsrapport og oversikt over likviditetsbehov for 2018 og 2019.

Sa ja til overbygg

- Jeg er overbevist om at en realisering av vernebygg over «Finnmarken» vil være svært positivt for kommunen, sa ordfører Siv Aasvik (Ap) under kommunestyret torsdag. Hun fikk full støtte.

På vent

MS «Finnmarken» ble ilandsatt i 1998 og planen var allerede da et vernebygg. Snart tjue år etter det fortsatt ikke skjedd mye.

På tampen av fjoråret signaliserte Museum Nord at de ikke kunne se for seg realisering av prosjektet om ikke Hadsel kommune tok en større del av finansieringen.


- Positive nyheter

Sten Magne Engen ved Hurtigrutemuseet i Vesterålen er positiv til nyhetene rundt vernebygget for landsatte "Finnmarken".

Da det ble søkt om penger til staten, ble prosjektet anslått til 120 millioner kroner. Stat, fylke og kommune skulle bidra med en tredjedel hver til prosjektet.

- Må ha mer

Museum Nord mener de må ha ytterligere 50 millioner kroner for vern og restaurering av det gamle hurtigruteskipet. Museum Nord har hele tiden ment at dette burde være en del av prosjektøkonomien. Saken har vært drøftet med staten, men uten resultater. Staten peker på at det er søkt om penger til et vernebygg, ikke til å etablere et nytt museum, påpeker rådmannen.


- Begynner med fase én

Politikerne i Hadsel har stor tro på både vernebygg og museum på Stokmarknes. - Vi må gjennom fase en, vernebygget, før vi tar fase to - museet, sier ordføreren.

I kommunestyret i Hadsel i fjor gikk man inn på et vedtak som går inn for å kunne bidra med en større økonomisk innsats, men det er altså dersom om både stat og fylke bidrar.

I møter mellom Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune skal det ha blitt en forsiktig enighet om at om Hadsel gir mer, vil fylket og kunne bli med på mer. Dette er ikke vedtatt i fylket per nå, men skal opp som sak senere i år.