Permitterer hundre

Nordlaks permitterer hundre av sine arbeidstakere fordi bedriften mangler råstoff.
Hadsel

Midtvinteren er lavsesong for havbruksnæringen, og spesielt i Nord-Norge. Nordlaks Produkter AS får ikke tilgang til nok slakteklar fisk for å holde hjulene i gang ved slakteriet og filetfabrikken på Stokmarknes. 100 ansatte permitteres fra mandag 30. januar.

I første omgang rammes 100 ansatte i filetfabrikk og slakteri av permitteringene. Nordlaks Produkter vil holde 20 personer i arbeid med vedlikehold og oppgraderinger inntil videre.

– Vi har hatt en løpende dialog med de tillitsvalgte om råstoffsituasjonen. Det er vanskelig å måtte permittere folk, men nå er regelverket i havbruksnæringen slik at vi ikke kan styre produksjonen av oppdrettsfisk for å unngå permitteringer. Vi må forholde oss til reglene, og de ansatte viser stor forståelse for situasjonen, sier kommersiell direktør Merete Kristiansen i Nordlaks.

På grunn av lave sjøtemperaturer vokser laksen sakte på vinteren, og det er dermed for lite råstoff for å holde hjulene i gang i slakteriet og filetfabrikken til Nordlaks Produkter på Stokmarknes, som er avhengig av å kjøpe råstoff fra oppdretterne i regionen.

– Løsningen er selvfølgelig å endre regelverket slik at oppdretterne gis mulighet til å ha mer fisk i havet ved inngangen til vinteren. Da vil man kunne tære på denne bufferen utover vinteren og holde slakteriet i gang. Så kunne vi hatt mindre fisk i havet andre deler av året, fortsetter Merete Kristiansen.

Kun omtrent én tredel av Nordlaks sin produksjon kan slaktes i første halvår, mot to tredjedeler i andre halvår.

– Vi ønsker å tilby stabile og konkurransedyktige arbeidsplasser. Dette er ikke gunstig for en bedrift som er avhengig av å beholde våre dyktige ansatte. Vi mener at det beste også for markedsutvikling, for kundene og for bedriften på lang sikt er stabil produksjon. Med dagens regler får vi et hardkjør på høsten med mye innleid ekstrahjelp og store volumer som må plasseres i spotmarkedet. Det er ikke gunstig for noen, avslutter Kristiansen.

Foreløpige prognoser for råstoffsituasjonen gjør at det er håp om at slakteriet starter opp igjen i uke ni, men endringer kan forekomme.