Nytt ferje og hurtigbåtkart på høring

Mandag fikk fylkesrådet overlevert forslaget til nytt hurtigrute og ferjekart. Her står det blant annet at man vil redusere åpningstid på kveld på ferjesambandet Melbu-Fiskebøl.

REDUSERES? I forslag står det at man bør ha redusert åpningstid på kvelden i sambandet Melbu- Fiskebøl.   Foto: Arkivfoto

Hadsel

Med mandat fra fylkesrådet er det engasjert en egen prosjektleder for å arbeide frem et forslag til nytt kart.

Til fylkestinget

Mandag 30.januar fikk fylkesrådet overlevert forslaget fra prosjektlederen. Nå går forslaget ut på en grundig høring med frist 1. juli 2017.

- På bakgrunn av forslaget og innspillene i høringsrunden samt forslaget til kommuneproposisjon, hvor regjeringen bestemmer fylkeskommunens inntekter, vil fylkesrådet utarbeide sak til fylkestinget. Fylkestingsaken vil være fylkesrådets politiske forslag, sier fylkesråd for samferdsel Willfred Nordlund (Sp) på fylkeskommunens hjemmeside.

Høringsrunden gir kommuner, innbyggere og næringsliv mulighet til å si sin mening.

Redusere Melbu-Fiskebøl

Om fergesambandet Melbu-Fiskebøl står det at ruta i utgangspunktet er trafikkdrevet, det vil si kapasitet og frekvens styres av trafikkmengden. Det nevnes at sambandet har omkjøringsmuligheter, og at åpningstid på kvelden reduseres. Næringstransportbehovet prioriteres.

- Fergeruta mellom Melbu og Fiskebøl er viktig for å knytte Lofoten og Vesterålen sammen, både når det gjelder person- og næringstransport, står det skrevet i dokumentet.

Hadsel kommune har påpekt at redusert åpningstid på kveld vil begrense muligheter til skiftarbeid hos Norlense for arbeidstakere fra Hadseløya.

Felles ambisjon

De nordnorske fylkeskommunene har lansert strategien «Fra kyst til marked» med en felles ambisjon om at samferdsel skal bidra til vekst i næringslivet.

Initiativet til kartet ble tatt i 2015. Det var det to grunnen til.
- For det første er det flere tiår siden det var gjennomført en skikkelig gjennomgang av hurtigbåt- og ferjetilbudet i fylket. For det andre får Nordland fylkeskommune mindre penger til å utvikle tilbudet til innbyggerne og næringslivet, slik opplegget var skissert fra regjeringen, påpeker Nordlund.

Dokumentet kan du lese i sin helhet her.