– Fiskeri foran jordbruk

Svein Rist ved Lofotprodukt mener Norge må velge fiskeri foran jordbruk. Det vil ikke Norges bondelag gå med på.

PRIORITERES – Fiskeri må prioriteres foran jordbruk dersom vi skal øke verdiskapingen, sier Svein Rist ved Lofotprodukt. Norges bondelag er ikke enig i det.  Foto: Jonas Olsen

Hadsel

– Skal vi øke verdiskapingen innen sjømatforedlingen, må det prioriteres foran deler av jordbruket, sier Rist til NRK Nordland.

Han viser til foredlede lakseprodukter til EU-markedet i dag har en toll på 13 prosent.

– Dette gir Norge en stor konkurranseulempe for norsk videreforedling av laks, sier Rist.

Regjeringen har som mål at verdiskapingen innenfor sjømatnæringen skal femdobles innen 2050. Rist mener at man må tråkke på noen tær dersom man skal lykkes med det.

NRK Finnmark meldte forleden at norsk sjømatnæring skaper 21.000 arbeidsplasser i EU, mens næringen har 9.000 arbeidsplasser i Norge.

– Uaktuelt å forhandle

Valget mellom fiskeri og jordbruk er ingen ukjent problemstilling. Da Irland ble med i EU, valgte man jordbruk, ettersom jordbruket hadde større betydning for landet enn fiskerinæringen.

Norges bondelag er ikke med på et slikt valg.

– Dette er to separate forhandlinger, og en bør ikke blande dem, sier Bernt Skarstad, som er leder i Norges bondelag i Nordland.

– Om EU kommer med en slik avtale, må vi har sterke politikere som verner om landbruk og fiskeri, legger Skarstad til.