Søkefrist 1.mars:

Deler ut sponsormidler

Nordlaks deler ut penger til lag og foreninger.
Hadsel

Hvert år deler Nordlaks ut sponsormidler til lag og foreninger. 1. mars går søknadsfristen ut.

- Vi ønsker å bidra til et rikt frivillig idretts- og kulturliv i vår region, og er spesielt interessert i å bidra til gode tiltak rettet mot barn og unge.

Lokale tilbud

Den lokale bedriften mottar mange små og store hendvendelser om å støtte organisasjoner og prosjekter.

- Vi ser svært positivt på søknader til prosjekter som kan bidra til å opprettholde tilbud og aktivitet i vår region. Hovedmålet for tildeling av sponsing og samfunnsstøtte er at det skal oppleves som styrkende og positivt i de lokalsamfunnene og nærmiljøene vi og våre medarbeidere er en del av, skriver de.

Prioriterer barn og unge

Barn, unge, studenter, idrettslag, foreninger og andre frivillige organisajsoner prioriteres.

Det er fire prioriterte områder for tildeling av denne støtten: tiltak og organisasjoner i de lokalsamfunnene og nærmiljøene Nordlaks er en del av, tiltak som setter positivt fokus på havbruksnæringen, tiltak som kan bidra til rekruttering av barn og unge inn i næringa og tiltak rettet mot fritid, kultur og idrett.