Feirer Stokmarknes' 250-årsdag

Fredag runder Stokmarknes et kvart årtusen. Det skal markeres

Kari Ann Olsen Lind (til venstre) og barnehagestyrer Signe Løvbak har vært med å sy sammen programmet for Kreativ uke. I år står markeringen av Stokmarknes 250 år på programmet.  

Hadsel

6. februar 1947 hadde Vesteraalens avis følgende overskrift; Stokmarknes 180 år den 17. februar.

Saken refererte til et gammelt skjøte underskrevet av kong Christian VII hvor det kom frem at kjøpmann Grønbech fikk kjøpt stedet for 50 riksdaler 17. februar 1767.

Stokmarknes i mitt hjerte

- Vi synes det er verdt å markere at det i år 17. februar, er 250 år siden dette skjøtet ble underskrevet. Derfor er denne markeringen blitt en del av kreativ uke i 2017, forteller Hadsel kommunes kultursjef Kari-Ann Olsen Lind i en  pressemelding.

- Fredag 17. februar  skal ordfør er Siv Dagny Aasvik åpne en  kunstutstilling laget av barn fra Stokmarknes skole som vi har kalt "Stokmarknes i mitt hjerte."

Stokmarknes skolekorps og Stokmarknes barnekor skal synge. Mangeårige redaktør i Vesteraalens Avis, Margot Notø Vik, er invitert til å fortelle om gamle dager. Dette skjer i en dialog mellom ordføreren og Vik.

Mange barn - men alle er velkomne

- Vi venter mange barn på besøk, men besteforeldre og andre voksne er også hjertelig velkommen. Selvfølgelig spanderer vi kake, saft og kaffe så lenge vi har.

Stokmarknes fikk bystatus i år 2000.

- Det er spennende å se bakover i historien.  William Hals ble oppfostret hos Frederik Grønbech på Stokmarknes, og omkring 1852 ble han tilskjøtet hele gården.I 1860 årene bygde William en ruvende hovedbygning, en stor fjøsbygning og drengstue. Dette gårdsanlegget var et av de største i landsdelen. Ved kongelig resolusjon i 1851 trådde Stokmarknes inn som en av de nordlandske markedsplasser. Stokmarknesmarkedet som ble lagt rundt St.hans hvert år ble viden kjent, også gjennom Knut Hamsunds litteratur. Det blir spennende å se hva dagens barn i Stokmarknes forbinder med byen, og hvordan de vil lage sin kunstutstilling av byen vår. Velkommen.