Trump, Kina og Nordland:

- Hva gjør vi?

Arne Ivar Mikalsen (V) lurer på hvordan fylkeskommunen skal forholde seg til Kina.

Arne Ivar Mikalsen fra Stokmarknes er fylkestingsrepresentant for Venstre  Foto: Knut Ivar Aarstein

Hadsel

Arne Ivar Mikalsen (V) fra Vesterålen løfter forholdet til Kina inn i fylkestinget.

- Verden ser nå hvordan USA opptrer under sine nye president. Der det ikke er tragi-komisk, er det en del potensielle konsekvenser. For Verden, Norge og Nordland, skriver Mikalsen i en interpellasjon foran neste ukes fylkesting.

- Nordland er en viktig eksportregion i Norge. Derfor trengs gode bånd til potensielle mottakere av det vi selger.

Hva gjør fylkesrådet?

-Som vi vet har norske myndigheter reetablert Norges forhold til Kina. På hvilken måte går fylkesrådet frem for å gjenoppta forbindelsene med nettopp det regionale Kina?, spør Mikalsen

Han viste til at det fram til 2010 var gode relasjoner til den kinesiske provinsen Zhejiang, der det bor det 50 millioner mennesker.

Spørsmålene til fylkesråden:

1. Hvordan forholder Nordland seg til Kina, eller til Zhejiang isolert sett?

2. Skal vi forholde oss?

3. Skal vi la det være et rent nasjonalt anliggende?

4. Hvordan forholder vi oss til Kinas nordområde ambisjoner?

Viktig partner

- Kina er trolig verdens viktigste økonomi og en vesentlig teknologiutvikler i de kommende ti-årene. Et land med enorme samferdsels og miljøprogrammer på gang. Deres pågående infrastrukturbygging mot vest vil få store handelsmessige konsekvenser. De bygger den nye silkeveien. Informasjon er lett tilgjengelig.

Kina vil sikre en åpen og fri handel. Noe det ikke ser ut til at USA vil, det kan også se ut til at det er en dramatisk utvikling på gang i Europa, mener Mikalsen.

- Dagens Kina synes også å ha ambisjoner i arktis. Dermed er også dette et moment opp mot Norges og Nordlands rolle i Nordområdepolitikken. Hva skal den være?

Det er viktig at vi som en nasjon og vi som fylke med en svært eksportrettet økonomi, at vi er i forkant. I forkant overfor et enormt viktig marked for nord-norske varer og trolig tjenester. Tenk turisme.