Hadsel kommune, Bømyr Eiendom og Norsea Group satser friskt:

Starter LoVe Miljøbase på Fiskebøl

Bømyr eiendom, Norsea Group og Hadsel kommune starter selskapet Lofoten og Vesterålen Miljøbase.

John Olav Nesheim (t.v) i Norsea Group, Siv Aasvik i midten og Terje Olav Hansen i Bømyr eiendom.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Etablerer selskap for å utvikle Fiskebøl

John Olav Nesheim i Norsea Group og Siv Dagny Aasvik. 

Stort presseoppbud.  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

John Olav Nesheim i Norsea Group  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Aasvik og Nesheim i midtenm flankert av Lina Vibe (H), Rayner Skare Lind (Ap), Trond Helge Hansen (Markedsdirektør Norlense) og Terje Olav Hansen (bak: Daglig leder Bømyr eiendom.)  Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Aasvik forteller om opprettelsen av LoVe Miljøbase.   Foto: Espen Mowinckel Pettersson

Hadsel

Norsea Group, Bømyr Eiendom og Hadsel kommune går sammen for å starte LoVe Miljøbase.

- Dette er en gavepakke til regjeringen og befolkningen i Lofoten og Vesterålen, sa hadselordfører Siv Dagny Aasvik da hun la frem planene for selskapet onsdag formiddag.

Hadsel kommune og Bømyr Eiendom legger inn 1053 mål i selskapet mens Norsea Group går inn med kapital.

- Vi i Hadsel ønsker å spille på lag med regjeringa, dermed er dette vår måte å legge til rette for et olje- og miljøvernsenter her på Fiskebøl, sa Aasvik.

Det er imidlertid ikke kun oljevern som blir en del av basen.

- Vi tenker olje- og miljøsenter, men vil også legge til rette for annen aktivitet.

Ifølge Aasvik vil det være to påler LoVe Miljøbase vil stå på.

- Vi i Hadsel og Lofoten har gått sammen for at en oljevernbase skal være mer enn et kontorsenter. Med dette som senter mener vi at vi legger til rette for et område som kan ha flere påler å stå på. Hovedsaken er oljevern, men også det å jobbe mot marint avfall, som er et stadig økende problem.

- Gjennom å gjøre dette, legger vi til rette for utvikling i flere år fremover. Dette er et generasjonsprosjekt som kan være med å utvikle området for våre barn, sa Aasvik.

Etableringen må først bli godkjent i et ekstraordinært formannskap neste uke, før det så skal gjennom kommunestyret.

Da VOL spurte hva som ville skje dersom regjeringen legger et oljevernsenter til en annen lokasjon enn Fiskebøl, fikk vi svaret.

- Om så skjer, må vi ta det opp til vurdering. Da må vi reforhandle avtalen og se på hvilke alternativer vi har, sa Aasvik.

- Sett etter muligheter

John Olav Nesheim i Norsea Group sier at de siden 2012 har sett etter muligheter i Lofoten og Vesterålen. Det var også derfor de inngikk en samarbeidsavtale med Hadsel i 2013.

- Vi har hatt en langsiktig drøm i å utvikle noe her oppe. Visjonen vår har hele tiden vært å drive baseutvikling og basevirksomhet og ved opprettelsen av Love Miljøbase får vi oppfylt den drømmen, sa Nesheim.

Norsea Group har vært med å utvikle baser over hele landet og er en av landets fremst på dette. Det gleder Aasvik.

- Å ha de med på laget betyr mye, sier hun.

Nøyaktig hvor mye de vil bidra med i kroner og øre, vil Nesheim ikke kommentere.

Det som er klart er at de tre aktørene eier like mye hver, altså en tredjedel. Bømyr og Hadsel går inn med eiendom, mens Norsea Group altså går inn med kapital.

- Ideell

Hadsel og Vågan kommuner har en samarbeidsavtale på å uvikle Fiskebølvika med en modell med oljevern og arbeid med maritimt avfall. Ifølge Aasvik er Fiskebøl en ideell lokasjon for en oljevernbase.

- Det er ideelle naturgitte forhold for testfasiliteter, det er i nærheten av tre flyplasser og det er eksisterende miljø med kompetanse  og med et nettverk regionalt og internasjonalt.

Opp i formannskapet

Denne etableringen skal imidlertid først behandles politisk.

1. mars har politikerne på bordet en innstilling fra Rådmannen. Her kommer det frem fire punkter i innstillingen til vedtak.

1. Ordfører gis myndighet til å signere fremlagte avtale på vegne av Hadsel kommune.

2: Rådmannen bes prioritere arbeidet med å sikre nødvendige opsjonsavtaler, i samarbeid med selskapet.

3: Initiell aksjekapital er på 30.000 kroner. Det finansieres av kommunens disposisjonsfond.

4: Formannskapet ber om at endelig overføring av kommunale eiendommer samt øvrige økonomiske betingelser som aksjonærlån og ting innskudd fremlegges kommunestyre for endelig vedtak. Oppfølging av selskapet ut over slike finansielle forhold som kreves behandlet i politisk organ følges opp av ordfører i tråd med vedtatt delagasjon, med relevant rapportering til formannskapet ved behov.

Kampen om miljøbasen:

Norsea Group anbefaler Fiskebøl

Norsea Group anbefaler at Fiskebøl blir valgt som den nye miljøbasen.

Samarbeid

I 2013 inngikk NorSea Group As en intensjonsavtale med Hadsel kommune og Bømyr Eiendom AS om utvikling av Fiskebøvika Næringspark. Avtalen ble inngått med bakgrunnen i omfattende utredninger for å finne frem til best mulig lokalisering av en miljøbase oljevern i Lofoten og Vesterålen.

Norsea Group er et stort baseselskap. I 2014 omsatte selskapet for over tre milliarder kroner og meldte om et overskudd før skatt på 180 millioner kroner. Konsernet eies av flere rederi, deriblant Wilh. Wilhelsen, Simon Møgster og Eidesvik.

NorSea Group forlenger avtale med Hadsel kommune

Mener at Fiskebøl har utsøkt beliggenhet og sterkt fagmiljø.

Kommer utredning

I 2015 ble det etablert et midlertidig sekretariat for oljevern-/miljøsentret i Lofoten/Vesterålen. Sekretariatets oppgave var å utrede og utvikle et konsept med forslag til lokalisering, arbeidsoppgaver, organisering og finansiering av sentret.

Sekretariatet leverte en foreløpig rapport 1. juli 2016, og endelig rapport ble sendt til regjeringen 15. februar 2017. Sekretariatets arbeid har skjedd i dialog med Nordland fylkeskommune, andre lokale, regionale og sentrale aktører og myndigheter. Det midlertidige sekretariatet har arbeidssted i Kystverkets lokaler i Kabelvåg.