Widerøe imøtekomer lokale ønsker:

Oppretter ny rute fra Skagen 09:35 fra 1. mai

Etter press fra lokalpolitikere og andre, går Widerøe tilbake på sin endring av rutetidene fra Skagen.
Hadsel

1. april trer nye rutetider fra Skagen i kraft.

Det er spesielt ei endring i rutetidene som har skapt en god del turbulens for flyselskapet, nemlig å flytte avgangen klokken 09:22 til 07:15. Nå snur selskapet.

– Fra 1. mai i år gjør endringer i den opprinnelige planlagte ruteplanen. Fra 1. mai flytter flyselskapet rute WF849 slik at ny avgangstid fra Skagen til Bodø blir kl. 09:35. Det vil ivareta et hull i ruteplanen på alle ukedager med unntak av søndag, skriver selskapet i en e-post til VOL.

Bø-ordfører Sture Pedersen:

Kritisk til at 09:22-avgangen Skagen-Bodø forsvinner

Fra 1. april forsvinner 09:22-flyet fra Stokmarknes Lufthavn Skagen-Bodø. Det frustrerer Bø-ordfører Sture Pedersen.

Gir etter for press

Årsaken til endringen er misnøyen som er kommet frem fra politikere og næringsliv i regionen.

– Widerøe har mottatt forespørsler om endringer til den opprinnelige ruteplanen for reiser mellom Skagen og Bodø gjeldende fra 1. april i år. Dialogen med næringslivsforeninger og lokalpolitikerne langs hele vårt rutenett er viktig for å kunne imøtekomme så mange som mulig av våre ekisterende og potensielle kunders behov. Og det er nettopp denne dialogen som nå resulterer i at Widerøe endrer rutene, opplyser selskapet