En dyr modell

Innbyggerne i Hadsel betaler betydelig mer for politikk enn landssnittet.

Formannskapet: Formannskapet er et av fire politiske organer som får organiseringa på sakskartet.  

Hadsel

Denne uka blir de tre komiteene for oppvekst, helse og utvikling samt formannskapet fremlagt en evaulering av dagens politiske organisering av Hadsel.