Formannskapet godtok klage fra naboer til tilbygg på Stokmarknes

Utbygging må ny runde i formannskapet

Kolbjørn Hoseth Larsen og Trude Iversen søkte i fjor om dispensasjon fra reguleringsplanen i forbindelse med et tilbygg. Nå må saken en ny runde i formannskapet.
Hadsel

Bakgrunn: Fikk godkjent dispensasjonssøknad i desember - ble utsatt igjen i februar

Etter å først ha fått dispensasjon til tilbygg på Stokmarknes i november i fjor, kom det en klage på vedtaket fra naboene til samboerparet Kolbjørn Hoseth Larsen og Trude Iversen. Dette førte først til ny behandling i formannskapet i januar, befaring i februar og ny behandling i formannskapet torsdag.

Rådmannen konkluderte i sin innstilling med at det opprinnelige vedtaket skal opprettholdes.

I formannsapet torsdag skjedde følgende:

Siv Aasvik fratrådte som inhabil da saken omhandler hennes tidligere ektemann.

Kurt Jenssen trådte så til som ordfører.

Innstillingen til komiteen var å avvise klagen og sende saken over til fylkesmannen.

Einar Roger Pettersen (Ap) sa:

- En blir fremstilt som inkompetent på sosiale medier når det er så "enkelt". Kan da teknisk sjef forklare meg hva som er galt eller rett her? Hvorfor er den en dispensasjonssak?

- Det er på grunn av at vi vurderer det som tre etasjer, mens utbygger mener det ikke er en tredje etasje. Derfor må det bes om dispensasjon, forklarte teknisk sjef Mats Aas.

Camilla Skog Rodal.

- Hvorfor betegnes det som en etasje og ikke en hems.

Mats Aas svarte følgende på dette.

- Med tanke på etasjeantall så er det slik at en mellometasje skal beregnes som en etasje når en mellometasje blir så og så stor, så skal den beregnes som en egen etasje. Denne etasjen er så stor at den skal beregnes som en egen etasje.

Kolbjørn Hoseth Larsen etter vedtaket i formannskapet:

- Frustrende at det tar så mye tid, men vi har troa

Kolbjørn Hoseth Larsen og Trude Iversen er fortvilet over vedtaket, men mister ikke motet.

Hetses på sosiale medier

Einar Roger Pettersen mente debatten på sosiale medier ikke var heldig.

- Debatten på sosiale medier er ikke til hjelp i saken. Dette er en sak som blir omtalt som en nettrollsak i media. Om du går inn som politiker og diskuterer dette, har du tapt uansett.

De folkevalgte gikk så inn i en debatt om saksbehandlingstid, som vi ikke bruker plass på her.

Vil ta klagen til følge

Posisjonen med Einar Roger Pettersen sa så at de ønsker å ta klagen fra naboene til følge.

- Hvorfor ønsker man det? Er det noe vi ikke vet. For naboene klager på utsikt, noe som ut fra regelverket ikke skal legges vekt på?

Brit Solvik svarte.

- Dette kan vi ikke bruke mer tid på. Vi får ta klagen til følge og så sendes den til fylkesmannen etter en ny runde.

Camilla Skog Rodal spurte så igjen.

- Hvorfor ønsker posisjonen å utsette saken enda en gang og sende saken nok en gang gjennom? Kan vi ikke bare si nei til klagen, slik at saken blir sendt til fylkesmannen? Jeg vil ha ei forklaring på hvorfor dere gjør som dere gjør nå? Hva er årsaken til dette?

Kurt Jenssen sa.

- Teknisk sjef sier at hemsen ikke var i henhold til reguleringsplanen og må regnes som en egen etasje. Det er grunnen og da er det ikke bare utsikt det går på.

Mats Aas forklarte.

- Det er klaget på estetikk, men klagen i hovedsak går ut på utsikt. Det er rådmannen som mener tilbygget gjør at den er utenfor reguleringsplanen og derfor må ha en dispensasjon.

Rådmannen har da som kjent godkjent en dispensasjon fra reguleringsplanen.

Kurt Jenssen foreslo så at man under kommunestyret neste uke la opp til et ekstraordinært formannskap neste torsdag, slik at klager kan klage på vedtaket i formannskapet i dag for så at det behandles ekstraordinært neste torsdag for så å sendes til fylkesmannen.

- Jeg skjønner ikke hvorfor, men jeg kan være med på den, sa Camilla Skog Rodal.

Voterte

Etter votering ble klagen tatt til følge av formannskapet med fire mot to stemmer. Utbygger vil nå klage på vedtaket og saken kommer opp i et ekstraordinært formannskap torsdag 6. april.